Napájení domácí počítačové sítě + WIFI AP

 

Stále jsem řešil jak snížit spotřebu mé domácí počítačové sítě, která obsahuje 3 kusy AP routerů a 1kus switch. Měsíčně brumlání tohoto zařízení vykazovalo 30KW.

Což dělá za měsíc zhruba necelou stovku na elektrice ( sazba  DEN-NOC)

Takže jsem sestrojil kombinované napájení 230V síť - 24V solární.

Zrušil jsem tedy adaptéry, každý bral po 10-ti watech a nahradil centrálním transformátorem se základním stabilizátorem napětí 12V až 10A a za ním pokračují další stabilizátory pro jednotlivá zařízení 3x 9V a 1x 5V.

 

Popis zařízení.

Jak jsem již napsal základem zařízení je hlavní stabilizátor 12V/10A. Zcela jistě 10A není využíváno, jen to odvozuji od možné max. hodnoty potékajícího proudu stabilizačním tranzistorem.

Jeden z routerů je na 12V a pak další připojení budou následovat sluneční vzduchové kolektory.

Stabilizátor je vybaven přepěťovou pojistkou, aby nedošlo k zničení napojených zařízení.

Za tímto stabilizátorem jsou již menší 1,5A  9 a 5V.

Jedním důležitým prvkem (pokud máte extra bateriový rozvod) jsou vysoké hodnoty filtrovacích kondenzátorů. 15 000 mF primární a 5 500 mF sekundární.

Tyto kondenzátory bezpečně filtrují různé neplechy, které se objevují na rozvodu 24V a v systému s transformátorem je napětí perfektně vyfiltrováno.

 

Aby tento hydrid mohl fungovat, je třeba vyhodnocovat napětí v rozvodu 24V. K tomu slouží sledovač napětí od elkaep  HRN-64 . Jeho funkce je zřejmá již z názvu a dokáže vyhodnocovat stejnosměrné napětí v rozmezí 6-30V s možností nastavení horní a spodní hranice sepnutí kontaktu podle nastavení, spolu s max.10sec. zpožděním na reakci.

Mohl bych si vyrobit takovýto podobný sledovač, ale nedocílil bych tak směšné vlastní spotřeby zařízení…..   Dále jsem použil pomocného relé, které kopíruje relé sledovače napětí (výrobce uvádí 8A kontakt, ale po zkušenostech bych věřil 0,5A) a díky tomuto 2 kontaktnímu přepínacímu relátku mohu celý systém ovládat. Jeden kontakt přivádí transformátor pod napětí 230V a druhý přepínací kontakt přepíná kladný pól z baterie nebo usměrňovače za transformátorem.

 

Vedlejším produktem zapojení je to, že pokud vypadne 230V přechází zařízení volně do bateriového provozu, ale bez hlídání napětí na bateriích. Což znamená, že datová síť je funkční a tedy i internet…

 

Celé zařízení je umístěno na půdě z čehož vyplývá že je v létě bombardováno vysokou teplotou ( již 6 let tam jsou routery a bez poskvrny) čímž trpěl hlavně Výkonový stabilizační tranzistor. Abych mu ulevil a i celému zařízení použil jsem velice precizní PC chladič na který jsem umístil onen tranzistor. Jelikož ventilátor na chladiči je dvourychlostní, použil jsem termostatu a při nízké teplotě okolí běží ventilátor velice líně a ochlazování je dostatečné ba až zbytečné. Po zvýšení okolní teploty se rozběhne plnou silou a ovívá uvnitř celé zařízení.

 

No a jaká je spotřeba?

Při napěťovém roznezí, které je nastaveno 27V zap. 25V vyp je špičkovní odběr 1,4A  Což činí 37,8W

 

 

Spotřeba energie externí HDD 3,5“ WD při 12V

 Náběhová špička

1,2A

15W   cca 2sec.

 Nepoužívaný

0,5-0,35A

6-4W

 Puštěný film

0,47A

5,6W

 Spící

0,15A

1,8W