Výroba započata 28.7.2018

          Vodostop pro domácnost i čerpadla

 

Vodo-stop vznikl na základě zkušeností s vysokou ztrátou vody při haváriích v domácnosti.

Mnozí znají prasklý bojler a když je ve sklepním prostoru kde nechodíte aspoň jednou denně je to problém první kape což nějak nepoznáte v běžném chodu no a ráno vstanete a PC vám sděluje, že 400l vody máte na teplotě 18°C a ve sklepě je vodotrysk a další šok pak přichází s vyúčtováním vody…

Horší případ je, pokud povolí pancéřová hadice od baterie, tady jsou škody daleko vyšší.

 

Proto jsem sestrojil  modul pro uzavíraní přívodu vody na patě domu ( není podmínkou).

 

Tento systém se běžně prodává za nekřesťanský peníz.  A je vybaven zcela zbytečnou omáčkou pro běžný dozor nad nežádoucím únikem vody v případě havárie.

Pro naši potřebu bylo pouze zapotřebí zkompletovat snímací díl průtoku vody a kulový servoventil. Pro své zjednodušení z jistých důvodů jsem převedl impulzní informace o průtoku vody na napěťové (tedy použil jsem relativně kvalitní převodník  frekvence / napětí  f/U ) takže podle množství protékající vody  je vysíláno do řizení dané napětí, které je vyhodnoceno .

Převodník f/U modul byl tak levný, že bylo zcela zbytečné se zabývat vlastním návrhem.....

 

Snímač

 

Pracuje s halovým senzorem ( reaguje na magnetické pole) . Uvnitř je lopatková, řekněme turbínka , která při průtoku dává magnetickým polem info senzoru a ten vysílá 450 impulzů na jeden litr protečené vody.Což je pro danou věc velice dobrá rozlišovací schopnost.

 

Max. průtok snímačem je 60L/min

Napájení 5 – 30V

 

Jak jsem se již výše zmínil výstupní signál ze snímače je impulzní a lze tedy počítat impulzy a ty pak vyhodnocovat na základě přepočtu. My zvolili převod impulzů na napětí z úsporných důvodů paměti v řídicí jednotce.

 

Servoventil

 

Volili jsem kulový ventil na rozdíl od továrního systému a to ze dvou důvodů.

 

  • Po natočení zůstává v dané poloze i po ztrátě napájení (tovární nikoli většinou je pod napětím otevřen, co to přináší při výpadku elektřiny každý jistě ví, nehledě na stálou spotřebu)
  • No a druhý důvod byl zcela obyčejný prostě byl doma a jeho cena byla relativně příjemná

 

Celý tento uzavírací modul pracuje s 24V z rozvodu solární elektrárny ( tedy bateriový) to znamená, že funkce zařízení není ovlivněna síťovými výpadky. Či vyhozením jističe díky jiné události v domě.

 

 

Řízení

 

Jestliže někdo čeká plánek na výrobu, tak asi zklamu….

Modul byl naveden do již funkční řídící jednotky vytápění domu (plyn – krb), přípravy teplé vody a obsluhy dopravy studniční vody. (toto je výhoda mnou navržrné univerzální desky taky bude k dispozici na stáhnutí)

Lze také sledovat  přes internet.....

 

Prostě jsme vyhnali pavouky ze vstupních a výstupních svorek již funkčního zařízení a dopsalo se do arduina pár řádků tykajících se vodo-stopu.

 

Funkce

 

Základní funkce zařízení je sledování průtoku vody ( ne kolik, ale prostě teče voda) a na základě času a protékající vody uzavřít přívod  na patě domu (za vodoměrem).

 

Při návrhu a diskusích o funkci jsem dostával mnoho zajímavých i extremních dotazů, takže na základě těchto dotazů jsme postavili i funkci…Zcela jistě se bude ještě dolaďovat, takže co napíši, není konečná funkce a někomu jinému nemusí vyhovovat, ale zde nejde o to vnutit  vám přesně danou funkci, jen poskytnout nápad a indicie pro případné vaše řešení podobného systému pokud se do něho pustíte.

 

Zařízení je nastaveno vlastně jako časovač s dvěma různými časy. Základní odečet času se spustí s první relevantní hodnotou o průtoku vody. Pokud, se během odčítacího času průtok sníží resetuje se načtený čas a začíná celé měření od začátku  Je logické, že když byl průtok vyšší a najednou se snížil je voda pod kontrolou uživatele domu. Pokud však průtok je stabilní,nebo vyšší dude po dané době měření servoventilem zastavena voda na krátkou dobu a opět puštěna a provede se nové kontrolní měření v kratším časovém rozsahu,  pokud nedojde k změně průtoku či zastavení spotřeby vody, bude přívod vody  zcela odstaven a je zapotřebí manuálního odblokování.

 

Znova opakuji, zatím je počítáno s výše uvedenou funkcí, k jakým pozdějším úpravám a kontrolám nad průtokem vody dojde ještě nevím, ale zcela jistě vás budu informovat o zkušenostech z provozu a popřípadě i uvolním SW,který bude startovním vodítkem pro vaší výrobu.

 

 

 

Zařízení lze použít i při čerpání vody….kde by se po snížení průtoku vody tlačené čerpadlem , např. ze studny  …..Málo vody ve studni – čerpáno z velké hloubky a průtok se sníží…čerpadlo zastavit.
 
Fotografie ještě přibudou a i video komentář bude, až budu spokojen z celkovým vyladěním.... pak je těžko opravovat veřejně chyby, když se něco vychloubá a  to má mouchy....
 
 
 
v testovacím provozu.....