Řízení dopouštění studniční vody do sklepní jímky

Řešení tohoto problému v mém případě, nebylo tak složité, jak na první úvahu vypadalo.

Priority byly stanoveny

  1. Hlídání maximální hladiny vody v jímce (tedy v sudech)
  2. Vyčerpání vody do předem stanovené minimální hodnoty a pak spustit dopouštění SV
  3. Pokud nebude dopuštěná voda včas (není voda ve studni) spustí se dopouštění z vodovodního řadu ( jen nezbytná hladina pro funkci )
  4. Pokud se ztratí čerpatelná hladina vody, zastaví se dabing
  5. datové výstupy pro informování o typu poruchy

Pro hlídání hladiny jsem zvolil pračkové snímače, ze starších automatických praček. Jejich funkce spočívá v tom, že voda tlačí v přívodní hadičce do snímače před sebou vzduch a na základě velikosti tlaku na membránu se sepnou kontakty. Jednoduché spolehlivé a funguje to bez el.energie.

Jsou dva typy těchto snímačů podle funkce pračky. Dvou kontaktní přepínací dokáže hlídat dvě velikosti hladin (úsporné praní, standardní praní )  A jedno kontaktní přepínací u primitivnějších praček.

Oba typy jsem využil.

Po trošce zkoušení jsem došel k závěru že hadička mi stačit na snímání hladiny nebude,  citlivost nebyla dle mých představ.

Spásná myšlenka přišla v kuchyni při vaření…..

Trychtýř byl po zkouškách to nejlepší, co se dá použít. I když se hladina houpe, nikdy nedojde k rozhození hlídané výšky hladiny. Jak je patrno z fotografie použil jsem hadičku o průměru 6 mm díry a pro stabilitu a možnosti doladit výšku hlídané hladiny, byla umístěna do standardní  PP trubky průměru 20 mm. Pro fixaci trubky v požadované hladině bylo použito elektrikářské kabelové průchodky po jejímž zatažení krčku nelze polohu změnit.

Jeden sud byl zvolen jako „dispečerský“ a v něm jsou snímače hladiny, dopouštění vody ze studny přes vodoměr a elektroventil na dopouštění vody z vodovodního řadu. Ostatní sudy jsou hadicemi propojené, takže se voda přelévá z dispečerského do ostatních a mají stále stejnou hladinu.

Funkce snímačů hladiny

Začnu s popisem funkce od minimální hladiny pro dopouštění ze studny….

Pokud shlédnete schéma zapojení je na první pohled dosti zmatené a je třeba se zorientovat.

Je skresleno ve stavu plných sudů tedy v maximální hladině.

Mohu však ubezpečit, že funkce po 9-ti letech je bez poruchy. Relé je voleno z důvodů jednoduchosti a přímého spínaní napětí což pochopí při opravě i kutil se základním elektro vděláním.

Vše je napájeno 24V= ze solárního systému.

 

Přes snímač S4 maximální hladina se při přepnutí kontaktu ( pokles maximální hladiny ) 11-12 dostane hlídání pod kladné napětí, a není zatím žádné akce.

Reakce vypukne, až sepne kontakt S2 minimální hladina 11-12 systému se dostane záporné napětí a sepne relé K3 a svým kontaktem P-S se zavěsí přes spínač S1. S K3  také spíná K 2 a K1 pokud je propojkou navoleno…K2 Otevírá elektromagnetický ventil pro dopouštění do sudů ze studny, protože čerpadlo ve studni dopravuje i vodu na zahradu a v tom případě by se sudy plnily i když by to bylo nežádoucí a K1 je propojkou voleno na zimu, když ovládá ponorné čerpadlo.

K vypnutí dojde až při překlopení kontaktu S4 maximální hladina.

Tlačítkem S5 lze kdykoli spustit dopuštění vody při jakékoli výšce hladiny do maximálního stavu.

Snímač S3 stav nouze zabezpečí kontakty 11-13 sepnutí relé K4 a rozezvučí piezo syrénku která oznamuje, že relé K4 odpojilo darling od napětí, jelikož je kritická hladina na další čerpání.

Řešení kritické hladiny je vyřešeno přes přepínač S1 kde se spojí kontakty 1-2 a přitáhne relé K5 to svým kontaktem přivede napětí na elektromagnetický ventil pro dopouštění vody z vodovodního řadu. Po překonání kritické hranice hladiny  ( nedopouští na maximální hladinu, jen na hysterezi snímače hladiny ) dopuštění se zastaví a darling je opět uveden do chodu. Tím to je zabezpečeno, že se nebude dopouštět více pitné vody než kolik je nutno pro funkci než převezme dopouštění opět studna.

Konektor je určen pro zdatnější v elektronice zde se tvoří binární kód, po jehož dekódování lze připsat daný stav v jímce, nebo vyhodnotit poruchu zařízení.

 

ABCD

AKCE

VÝSTUP 4067

ČAS ZAČÁTKU ZPRÁVY

Vysvětlivka

0110

Minimum- dopouštění

6.

4.sec.

 

0100

Normál-dopouštění

2.

8.sec.

 

1001

Maximum

9.

16.sec

 

0101

Normál

10.

0sec.

 

1010

Chyba-maxim.hladina

5.

 

Nepřepnul kontakt

1000

Chyba-pomocné relé

1.

 

Visí kontakt relé

0000

Chyba- napájení

0.

 

 

 

 

Pokud by se někdo rozhodl k podobnému řešení není problém upravit nebo vyrobit desku řízení klidně si napište.