Řízení praní přes PC

Naše praní na teplou vodu bylo bezchybné a spokojené do doby než nastaly změny rytmu naší rodiny, děti začaly chodit do školy a manželka do práce. Zde se vyskytl časový problém s nahřátím teplé vody pro praní a praním i jako takovým. Proto jsem rozšířil inteligenci naší pračky o bezdrátové řízení.

     V čem spočívá toto řízení:

  1. Výměna řídící hlavice pro ohřev vody v bojleru
  2. Vysílač, přijímač povelů pro spuštění praní
  3. Integrace přijímače do pračky

Předělávka ventilů pro ohřev vody v bojleru

 Prvotně bylo potřeba řešit nahřívání vody na požadavek při praní. Zrušil jsem tedy prvotní kapilární termostatickou hlavici a nahradil ji elektrotermickou hlavicí.

Jak je patrno i z názvu, k řízení je potřeba elektrické energie a snímání teploty je řešeno kapilárním termostatem nastaveného opět na cca 47 °C. Využil jsem zapojení, které je popsáno už na jiné stránce  pro řízení bojleru.

Vysílač, přijímač povelů pro spuštění praní

Vzhledem k tomu, že využívám měření teploty v bojlerech na PC (firmy Papouch), lze s něma kouzlit.

V čem, že spočívá toto kouzlo?

Jak jsem již popsal, jde posílat při nastavené hodnotě sms nebo e-mail.Proto jsem využil možnosti posílání mailu s kombinací outlook a díky tomu jsem mohl filtrovat příchozí e-mailové zprávy a přiřadit jim zvuky.

Za použití DTMF tónu a vysílače ovládám dálkově zapnutí pračky.

Integrace přijímače do pračky

Přijímač nevelké velikosti byl namontován do prostoru pračky, nezávisle na její funkci. Pouze bylo třeba najít v mé úpravě na teplou vodu relé s volným kontaktem (ti, co četli, jistě si všimli, že jsem použil čtyř kontaktové relátko ne plně využité). Výstup tohoto přijímače je osazen relátkem, jehož kontakty jsem připojil na spínač spuštění vlastního praní po předchozím výběru programu, který je samozřejmě manuálně proveden.

     Pro lepší představivost i méně zdatných popíšu příkladem funkci systému:

     Má žena odchází nepravidelně do práce. Proto si nachystá prádlo do pračky s práškem popř. s aviváži a  jelikož je zdatná hospodyňka – ráno brzo vstane,takže oheň v krbu už plane…..To však neznamená že to nefunguje i na plynové vytápění….

Navolí tlačítkem požadavek do sklepa pro ohřev vody v bojleru určeném pro praní.

V ovládací skříňce bojleru sepne stykač, který se zachytí svým jedním kontaktem, přivede druhým kontaktem napětí na elektrostatický termoventil, který se otevře a propustí topnou vodu pro ohřev. Pokud je voda zahřátá na požadovanou hodnotu, kapilární termostat vypne stykač a elektrotermostatická hlavice uzavře ventil s přívodem topné vody.

     Paralelně s nahříváním se sleduje na PC stoupající teplota ohřáté vody v bojleru a při dosažení předem nastavené požadované teplotní hodnoty se odesílá e-mail.

Tento e-mail je pak přijat zpětně Outlookem, který vyhodnotí obsah dané zprávy a přiřadí mu požadovaný DTMF tón ( DTMF všichni znají z telefonních přístrojů ). Tento DTMF signál je binárně dekódován, na jehož základě je pak pod Vf frekvenci 433,9 khz zakódován pro přijímač.

Přijímač tento signál přijme, a pokud daný kód vysílače a binárního kódu souhlasí, sepne na výstupu krátkodobě relé, které spustí předem nastavený program pro praní i s obsahem pračky. Po tomto spuštění je přijímač vyřazen z funkce do doby nastavení nového pracího cyklu.

A co to vlastně řeší?

Není třeba čekat na nahřátí vody pro pračku, žena kdykoliv nastaví požadovaný program a již se nestará. Kdo přijde domů jako první, vyprané prádlo jen pověsí.

Zároveň voda se nahřívá jen, když je třeba, což s kapilární hlavicí nebylo možné, a docílilo se tak úspory paliva. Dále lze i zasláním e-mailu si časově zhruba naplánovat spuštění pracího cyklu i s ohřevem vody (vše dle vypozorování).

Co dodat, žena je spokojená, protože prádlo šoupne do pračky, kdy si vzpomene, nastaví a jde se věnovat manželským záležitostem, protože na ty má kulaté razítko.