Protože někteří z vás mě oslovují s otázkou…… ale jak je to řešeno v letní sezóně, aby se topná voda nedostala do topení?

Řešení je velice prosté….Jak já říkám každý kdo rozumí elektrice umí i vodařinu a naopak (jen si to neuvědomuje) používáme stejné součástky jen jinak vypadají a pracujeme s jiným zdrojem energie :-)

Takže jak to tedy je

Lze použít součástku zvanou trojcestný ventil ( je to takový přepínač převedeno na elektriku v tomto systému)  funguje tak, že má daný vstup vody a dva výstupy které se mohou přepínat.

Podle mechanizmu který se použije buď rychle nebo plynule s tím že je možno obě přepínací větve míti chvíli propustné (mezi poloha).

V mém případě používám kapilární termohlavici (není nutno elektrické energie) , která je našroubovaná na tomto ventilu. A kapilára je zasunuta do pouzdra bojleru pro termostaty.

 

Celou správnou funkci je třeba nastavit pozorným a precizním sladění termostatů bojleru(ů) a trojcestného ventilu

 

No a jak to vlastně funguje?

Jednoduše, jelikož mám dva bojlery jak jsem se již zmínil kontroluji kapilární hlavicí spodní (tedy tam kde je hlavní přívod vody studené). Pokud se nahřívá voda plynovým kotlem tak po nahřáti vody vypíná kotel termostat bojleru. A díky tomu, že je o kapánek výše teplotně nastaven trojcestný ventil než nahřátá voda v bojleru se topná voda nedostává do topení. Pokud však přijde zima, (topíme krbem ale to neznamená že by to nefungovalo na kotel naopak i tak to jde jen ho na zimu nepoužíváme.)  pokojový termostat překlenuje kontakt bojleru a kotel jede dále. A tím se voda v bojlerech ohřeje na hraniční teplotu otevření trojcestného ventilu a topná voda začíná proudit pomalu jak do bojleru tak topení. Až se teplota v bojleru nahřeje tak že se uzavře proudění vody do nich zůstane otevřená větev pouze pro topení.

Pokud svým odběrem teplé vody způsobíte výrazný pokles teplé vody ventil se přepne (pootevře) směrem na bojler a opět jej dohřeje na max. hodnotu pro uzavření.

Takže díky této hlavici s trojcestným ventilem se děje vše automaticky.

A mohu říci že tento jednoduchý systém funguje bezvadně a teplotně velice přesně  (přesnost cca + - 1,5°C)