Ovládání ohřevu dle možností a typu bojleru

Tyto ovládací typy vzešly z požadavků různých domácností. Které mně požádaly o řešení problémů při ohřevu teplé vody a potencionální úspoře energie.

Ta nejjednodušší vzešla z požadavku starší ženy, která bydlí v rodinném domě, jehož obyvatelné místnosti jsou v patře a suterén funguje jako technické místnosti.

Noční proud v dané lokalitě nechce dodavatel energie poskytnout a vzhledem k nízké spotřebě teplé vody se zapínání a vypínání ohřevu provádělo  už léta   manuálně.

Přišel životní příběh a omezení pohybu rázem z jednoduchých zvyklostí, provedl velký problém.

Provedl jsem tedy jednoduché a pro daného člověka uspokojivé řešení.

Do patra vybrané místnosti bylo namontováno tlačítko se signalizační doutnavkou a kabelem z něj přímo k bojleru. Zde byl namontován kryt 3 fázového jističe, do kterého jsem umístil  dvoukontaktní stykač jističového designu a provedl přepojení elektrického přívodu k bojleru.

Díky doutnavce v tlačítku jsem docílil jednoduché informace o stavu teploty v bojleru.

 

 Žárovka svítí

 Namáčknutí- žárovka zhasne

Po uvolnění tlačítka žárovka nesvítí

Nahřívání

po nahřátí se opět rozsvítí

Žárovka svítí

Namáčknutí-žárovka zhasne

Po uvolnění tlačítka žárovka svítí

Voda v bojleru je stále dostatečně teplá

nenáhřívá

Druhá verze ovládání vzešla z téže lokality

 Elektro ohřev byl také zapínán ručně po příchodu první osoby, která se dostala domů, a pomalé ohřívání přes topnou spirálu bylo silně nedostatečné. Bojler byl kombinovaný a díky dvojímu plášti se dal problém vyřešit i s úsporou financí což po roce funkce byla složenka s přeplatkem za elektřinu.(je samozřejmostí že se zdvihla spotřeba plynu, ale finančně to vycházelo velice dobře i tak a to nemluvě o rychlosti ohřevu)

Základem celého řešení bylo vložení do topného systému zpětné klapky (stejná funkce jako diody, pustím tam, nepustím zpět), aby se po nahřátí nevracela teplá voda zpět do kotle a tím by docházelo k rychlému chladnutí vody.

Topenářský rozvod byl v daném místě trošku divoký, spousta domácností nemá tuto klapku k bojleru protože, po ukončení topné sezóny uzavře systém kohoutem a do příchodu zimy se sním už, neotáčí. Vše řeší tato klapka.

Požadavky

  1. Zrušení ohřevu elektřinou (plynem je nahřátí rychlejší)
  2. Na určitou hodinu (příchod rodiny z práce domů) by mněla být připravená teplá voda
  3. Možnost manuálního zapnutí ohřevu- dohřevu , mimo naplánované hodiny (nemocenská, dovolená….)
  4. hlídání minimální teploty vody (úspora a dynamické ohřívání)

Na požádání jsem tedy zrušil elektro ohřev, což byla maličkost. Pouze jsem odpojil fázi na spirálu. Abych nezasahoval do celkového zapojení, bojleru použil jsem zapojení spirála termostat jako cestu pro nulový vodič.

Opět jsem použil dvou kontaktní stykač jističového tvaru (můj oblíbený…)

Jeden kontakt zajišťuje samodrž cívky do doby nahátí, což ovlivní originál termostat na bojleru (po nahřátí utrhne nulu a stykač odpadne. Druhý kontakt zajišťuje nahození kotle (paralelní připojení na termostat).

Součástí ovládání jsou dvou kanálové spínací hodiny, kontakt CH2 slouží jako úplné vypnutí ovládání. Kontakt Ch1 je naprogramován jako impulz v danou hodinu a spustí dohřívaní na maximální nastavenou teplotu termostatu na bojleru, bez ohledu na minimální hodnotu teploty vody.

Pokud je CH2 v zapnutém stavu jde o stav bdící, který zajišťuje termostat s pevně nastavenou hodnotou 40ºC (termostat spíná při cca 36ºC . naleznete ho v pračkách W

irpool)ten při poklesu teploty vody (je umístěn na spodním místě pláště pod servisním krytem bojleru) dá povel na dohřátí do maximální teplotní hodnoty.

Je možné pokud by pro někoho bylo lepší úpravou zapojení pomocí ještě jednoho kanálu hodin provést díky tomuto termostatu jen udržování teplé vody na rozptylu tohoto termostatu 36-40ºC.

 

Zapojení je vybaveno i tlačítkem dohřej, které po zmáčknutí dohřeje nuceně vodu při jaké jakékoli teplotě vody v bojleru na maximální hodnotu.(tato funkce je dobrá při velké spotřebě vody a je jasné že bude další vysoký odběr…. sprchování vice lidí, velký úklid + vaření )

Celé toto ovládání dostane ještě větší vážnosti, pokud je možno použít snímání teploty vody v bojleru. Kapilární teploměr přes zeď do frekventovaného místa nebo připojení na PC.

Které v mnoha domácnostech je zapnuto dříve, než jsou sundány boty po příchodu domů.

 

Třetí nejsložitější zapojení vzniklo vlastně jako první u mně doma

Bylo to ještě před tím, než jsem začal ohřev vody a spotřebu energie vědecky sledovat.

Vzhledem k tomu, že je nás 6 z toho 4 děti byla teplá voda velký problém.

200 l elektrický bojler nestačil hlavně v zimně kdy přitékala voda do bojleru o teplotě blízké 0ºC to pak opravdu dohřev na noční proud nestačil a pokud vám prochladne bojler tak že voda v něm klesne na 10ºC. Buďte si jisti, že potřebujete pokud ještě ze setrvačnosti používáte teplý kohoutek i když z něho teče studená voda, 16 hodin ohřevu nonstop i více na dohřátí požadované teploty.

Vzhledem k nízkému profilu sklepa a úzké uličky nebylo možné technicky dostat větší bojler na požadované místo.

Zbylo řešení 2 x ležatý kombinovaný bojler 200 l umístěný na konstrukci nad sebe a propojit je do série.

Vizuálně nádherná sestava, ale to jsem netušil v zápalu boje, jaké problémy přinese.

Problém nastal při ohřevu, přívodní kabel byl jedno fázový a odběr se pohyboval kolem 17.5A. Mazec… 16A jistič nestačil jasné…Fáze byla tak zatížená, že vylítnul i hlavní 3 fázový jistič. Nový kabel nemyslitelné, všechny stěny po GO a má žena o prachu už nechtěla ani slyšet. Nezbylo  mi nic jiného, než jí zase dokázat proč si mě vlastně brala..

Přišla myšlenka, když bojlery mohou být zapojené do série, co tak zapojit i nahřívání styl „vagónky“

 Dražice jako jediný výrobce používá v bojlerech, přepínací kontakty na termostatech

Tím bylo vše jednoduché,provedl jsem zapojení stylu já první budu ovládat tebe druhý..

Zapojil jsem tedy termostaty tak aby když se nahřeje první (tedy spodní) po vypnutí nahřívání pošle přepínací kontakt fázi druhému pro ohřev (tedy hornímu).

Krásně to fungovalo. A protože, jsme přešli z elektrického na kombinovaný ohřev nastal problém, proč ohřívat topnou vodu elektrikou a kotlem najednou. Bylo třeba blokovat plynový kotel, pokud byla zapnutá nízká sazba a bojler nahříval na elektřinu. Toto se také podařilo vyřešit. Po roce funkce přišlo vyúčtování, a jak to bývá člověk se nestačil divit…(přišla doba zdražování…)

Ohřev elektřinou jsem zrušil, koupil krb a teploměry na pc a začal sledovat co se děje, když se to děje. Během té doby jsem doplnil ovládání ještě o další prvky a spotřebu energie jakž, takž zkrotil.

Ale i to bude za chvíli jinak je v plánu se solárním ohřevem vody přes léto a tím razantně znova snížit i spotřebu plynu přes letní období.

Ale zpět k zapojení třeba někomu poslouží jako indicie k řešení jeho problému.

Začnu řízením elektroohřevu.

Jak jsem již výše napsal, výhodou je termostat s přepínacím kontaktem, jako první bojler ohřevu jsem po vypozorování zvolil spodní, do kterého přitéká studená voda.

Proč? Jednoduché spodní bojler je vždy nejdříve chladnější a nahřívá se nejdéle a při ohřevu teplá voda stoupá nahoru, takže se částečně ohřívá i horní tedy druhý bojler.

Elektrické propojení je jednoduché pokud se ohřeje první bojler, přepne kontakt na termostatu a pošle fázi na druhý, který se dohřeje. Při přivedení napětí na ohřev ( noční-X )sepne relé 5 a blokuje funkci kotle.

Pokud se k tomu přidá ještě ohřev plynovým kotlem, je nutno dobře vyladit vypínání a spínání termostatů z důvodu řízení plynového kotle. Přidáním termostatu (term.start- kotel) zajistíme náběh kotle při minimální teplotě prvního bojleru. Přes relé 4 se spustí kotel. Toto relé si pak přebírá termostat prvního bojleru a přivádí N pro funkci relé, po nahřátí přepne termostat a N převezme nedohřátý druhý, pokud však je teplota druhého v nastavené mezi, N se přes topnou spirálu nedostane a relé odpadá a kotel vypne.

Spínací hodiny CH2 určují kdy bude ohřev plynovým kotlem provozován CH1 vytváří minutový impuls díky kterému se spustí dohřátí vody na max.hodnotu ( večerní sprchování ).

Kontakt 1-2 Ch1 přivádí fázové napětí z kotle ( dvojlinka pro prostorový termostat ) na časovač a díky předem nastavenému času lze přes tlačítko dohřát vodu (použití při ohřevu mimo nastavený čas hodin)

Pokud přebere nahřívání vody Krb je plyn i elektřina blokována přes termostat, který snímá teplotu krbové větve topné vody (snímaná teplota trubky příložným termostatem). V plánku není tento termostat zakreslen.

 

Nutno dodat že toto zapojení funguje, pouze pokud není použit proudový chránič