Řízení připínaní panelů

 

Jak můžete shlédnout pustil jsem se do řízení připínaní panelů. Ne snad, že by to bylo lepší (možná to bude co já vím), ale proto, že jsem ještě neměl to štěstí narazit na takovou regulaci výkonu GF.

Také se tomuto řízení přikláním z důvodu mého hybridu a teoreticky se mi více líbí přebytečný výkon tlačit do baterií než ho pálit na různých nucených zátěžích, aby nedošlo k přetoku do veřejné sítě.

 

Díky špatně seřazeným myšlenkám a ukvapenosti vznikla verze 1.0, kterou zcela jistě nepoužiju, ale zveřejním ji pro jiné třeba ji někdo použije, nebo si provede úpravu dle svých požadavků. Jako základ nebude špatná…

 

Takže to vezmu pěkně od začátku….

 

Verze 1.0 je vlastně elektronický přepínač ( stejná funkce jako relé jeden přívod s přepínáním do dvou výstupů) Kladné póly z panelů jsou přivedeny na vstupní svorky  a pro každou svorku (tedy panel) je přiřazen pár tranzistorů IRF 4905 , které přepínají přívodní výkon z panelu na svorku GF nebo Baterie-regulátor. Díky tomu lze vzít příkon baterii, která je schopna při nabíjení si stáhnout veškerý příkon solárních panelů a poslat odděleně například výkon jednoho panelu na inventorový měnič GF. A tím mu zadat předem zvolený max.výkon.

Tím se zamezí mému vypozorovanému efektu „přetahované“….

A se spojením  snímáním intenzity slunečního záření lze v případě nízké intenzity slunce všechnu energii nasměrovat na baterii pro dobíjení, které je ve špatném počasí logicky prioritní.

 

Po tomto návrhu jsem tedy došel k závěru, že pro můj budoucí konečný výkon SE je toto zapojení nedostačující přešel jsem k jednoduché úpravě na verzi 1.1

 

Toto zapojení se liší pouze tím, že jde pro snazší představu o přepínač s mulovou polohou Tedy solární panel: Zapnutý na  výstup GF – Vypnutý – Zapnutý na výstup dobíjení baterií.

 

Někteří se pozastaví, proč stav vypnutý. Toto budu řešit v popisu řízení s Arduinem Tedy pokud to dokážu rozhýbat k obrazu svému svými chabými programátorskými zkušenostmi.

 

Jen napovím, že pokud máme, stav vypnuto je možné dále směřovat energii ze „spících“ solárních panelů tam kde je případně potřeba…

 

Jak tedy funguje deska přepínače

 

Jak lze vidět na schématu použil jsem 2 x 4 optočlenů v jednom futrále pro bezpečné oddělení od arduina což na DPS vypadá jako integrovaný obvod.

Převedenými signály z optočlenu se ovládají tranzistory, které směřují panel k danému zařízení.

DPS tedy je schopno ovládat 4 KS solárních panelů. Nebo i párových kombinací. Jako v mém případě je na jedné z přívodních větví 600W. Tranzistory jsou silně předimenzovány ( 49A )

 

Logickými signály z arduina  log.1 – 0  se ovládá u verze 1.0 přepínání výkonu do dvou různých výstupních větví.

Což ušetří na arduinu výstupy pro jiné možné další použití. Tedy 1 výstup dva stavy a přepnutí panelů na dvě možné větve.

 

U verze1.1

Je změna díky stavu vypnuto. A je třeba použít na každé směrování panelové větve příkaz. Tedy dva výstupy z arduina.