Doplnění panelů SE

 

                  5 Polí     102W – 120W – 262W 262W – 262W                         Výkon vypočten při 34V v cílovém místě

Kombinace solárních polí

Výkon při 34V

Proud při 34V

A

102 W

3 A

B

120 W

3,5 A

AB

222 W

6,5 A

C

262 W

7,7 A

AC

364 W

10,7 A

BC

382 W

11,2 A

ABC

484 W

14,2 A

CD

626 W

18,4 A

ACD

728 W

21,4 A

BCD

748 W

22 A

ABCD

848 W

24,9 A

CDE

786 W

23,1 A

ACDE

888 W

26,1 A

BCDE

906 W

26,6 A

ABCDE

1008 W

29,6 A

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším mým zapojením,které budu studovat v praxi, bude přiřazování polí, díky snímání intenzity slunečního svitu a spotřeby . Snímání intenzity slunečního záření vytvořím z malého 10W solárního panelu u kterého budu snímat  tekoucí proud zátěží.

 Jedná se v podstatě o obdobný systém jako se snímači PRI, jen by se měla cca 1/3 zvýšit efektivnost hospodaření s vyrobenou energií díky zvýšené kombinaci přiřazování solárních polí.

Pokud  by někoho hmatatelně zajímalo jaká je efektivita tohoto zapojení s PRI tak to dělá u nás úsporu od  6 června do 23 srpna  93KW/h stím, že jede opravdu z 80% jen jeden inventor a to převážně do výkonu  175W a 15% připadá na výkon 230W.

Zbývajících 5% připadá na bazenové čerpadlo které běželo jen sporadicky.

Proto uvádím úsporu nikoli výrobu.

K získaným hodnotám intenzity slunce a spotřeby přiřadím počet panelů,  jejichž výkon by měl díky inventoru GF pokrýt co nejlépe aktuální spotřebu a přitom by neměl způsobit přetok přes elektrohodiny do veřejné sítě. A zbývající výkon SE (Solární Elektrárny) se bude ukládat do baterií.

U tohoto hybridního systému řízeného proudovými snímači řady PRI jsem zaznamenal jisté události, které bez měření a pozorování by byly uživateli zcela skryty.

Vzhledem k tomu že dnes vše ovládá nějaký mikročip, je těžko odhadnout jak se zařízení v různých kombinacích bude chovat. Pokud uvedu mé zapojení Regulátor MPPT + Inventor GF.

Obě tyto zařízení si žijí v provozu svým životem, který je ovlivněn zapojením solárních panelů.

 

Přetahování příkonu ze SE k sobě…(jako děti když se přetahují lanem)

  • Každé ráno, pokud se baterie nenabily na určitou kapacitu nebyl schopen inventor si udržet konstantní výkon
  • Při oblačnosti inventor je schopen ukrást veškerý příkon ze SE bateriím a tím vzniká silné vybíjení baterií i přes den.
  • Připínaní polí k inventoru a plynulé zvýšení jeho výkonu je podmíněno samostatně přiřazeným polím.(pokud jsou panely spojené v celek i s nabíjením dělá inventor restart z 80%) Podobně se chová při snižování příkonu ze SE (tedy odpínání panelu)

I tak, však toto poměrně jednoduché zapojení je efektivní a zcela jistě by uspokojilo méně zdatného kutila.

Záměrně píši úsporu a né výrobu(ikdyž jde vlastně o výrobu) protože mezi výrobou a úsporou je rozdíl to si jistě mnozí dokáží  dát v hlavě dohromady.

 

V současné době již disponuji dvěma kusy inventorů GF a bylo nutné přikůůpit další panel,  abych bezpečně uspokojil poptávku po plném nabití baterií. Tento problém s nedostatečným nabitím se začal ukazovat v polovině srpna, kdy slunce je na stejném horizontu jako v dubnu a intenzita záření jde pomalu dolů a tím tedy i výkon celé SE.

 

Doplnění  SE o panel

 

Tak jako vždy nic mi nejde bez problémů..... Původně jsem chtěl dokoupit 2 kusy panelů, ale bohužel RICHSOLAR nějak tyto typy panelů prý již nedodává.

A tady jsem si zadělal na malý problém. Zakoupil jsem tedy ve výprodeji pouze jeden poslední kus a rychle jsem jej integroval do osnovy.

A ouha.... manželka mě upozorňovala, že vyvážení nebude zcela košér. Já však se svou jistotou konstruktéra jen mávl rukou....

Toto jsem neměl však dělat,bylo by na místě se pozastavit nad touto připomínkou moudré ženy. Tento panel opravdu rozhodil celé vyvážení konstrukce a hned se to projevilo na vertikální tyči jak můžete vidět.

Takže se provedlo blesku rychlé dočasné řešení a musím chca nechca dokůůpit další kousky už jen z důvodů vyvážení konstrukce a  opravit vertikální tyč a zase i rozšířit spotřebu energie z panelů....nekonečný příběh...

Takže má SE je na výkonu něco málo přes 1KW/h a tento jeden panel navíc opět dostal SE do energeticky vyváženého stavu.

Bohužel jak jsem již výše uvedl bude nutno vyvážit zase osnovu min 2kusy nových panelů, které budou mít za úkol nabíjet další pár baterií, nebo se použiji na nahřívání vody v bojleru (a tady by se to dalo pak nazvat onou výrobou a né “úsporou”)....to sám zatím ještě nevím.

 

Pokud jste shlédli tabulku můžete si lehce spočítat, že teď mohu za pomocí Arduina docílit, až osmi kobinací výkonu inventorů do 460W což jen tak od pasu dělá skoky kolem 57W-tech. To je však pro naší domácnost v takovém procovním týdnu až moc. Nejvyšší klasická spotřeba se občas pohybuje kolem 350W.