Elekrická výbava elektrárny 2.

 

Bylo třeba vdechnout tomuto projektu jistou dávku inteligence. Nejsem zrovna zastáncem mikroprocesorů.(při jejich selhání vše stojí a nelze nic provizorně rozjet, na rozdíl od klasické elektroniky).

Takže jsem přistoupil k už osvědčenému modulovému zapojení na DIN liště. Což při poruše usnadňuje identifikaci závady a v případě totálního zničení modulu nedochází k větším škodám (jedná se spíše o případ oživení celého zařízení)

  1. vyhodnocení směru vyšší intenzity světla
  2. výkonová bezkontaktní reverzace motoru
  3. manuální řízení spolu s nuceným návratem k východu s příchodem noci
  4. soumrakový spínač
  5. vyhodnocení rychlosti větru
  6. snímače deště
  7. výkonný stabilizátor napětí pro celé řízení

Na celé přesnosti zařízení je nejdůležitější stabilizátor napětí, který z 24V lze nastavit na požadované napětí. V mém případě 13,8V některé moduly mají ochranou diodu proti přepólování a zde se ztrácí na diodě 0,7V takže modul pak pracuje s 13.1V a motorům toto napětí nevadí.

Stabilizátor používá elektronickou pojistku, která při překročení napětí určeného zenerovou diodou aktivuje tyristor a uvede výstup do zkratu a tím přeruší pojistku na straně 24V.

Bezpečnostní moduly pro nucené sklopení panelové plochy SE

 

Snímač deště

Zabezpečuje sklopení z důvodů ochrany konstrukce a pohonů a je předpoklad, že při dešti i fouká a mohlo by dojít k deformaci konstrukce.(druhé hlídání k anemometru)

Anemometr

Vyhodnocení rychlosti větru je pro celou konstrukci také důležité, jak již bylo napsáno výše.

Tento modul zajišťuje individuální nastavení reakce na sklopení plochy a zpětné uvedení do požadované polohy zařízením je povoleno odpočtem času bezpečné rychlosti větru (čas lze plynule nastavit) vlastní mechanicky snímač rychlosti větru lze zakoupit u prodejce Hadex.cz  za 99 Kč

Jako náhradní díl k meteostanici.

 

Soumrakový spínač

Tento prvek zajišťuje odpojení napájecího napětí v nočních hodinách a přepínacím kontaktem dá povel modulu pro automatický návrat k východu. Opět zakoupen Hadex.cz za 79 Kč. Svou jednoduchostí sice ze začátku ve mně nebudil důvěru, ale po jisté době jsem zjistil, že i když jeho vnitřní konstrukce je velmi jednoduchá spolehlivost a spotřeba energie je vynikající (pro daný systém)

Snímač směru a polohy slunce (světla)

Jsou to obyčejné foto odpory citlivější při denním světle a jejích odporový výkyv je dostatečně velký. Rád bych vám poradil jaký typ zvolit, ale já se elektronikou zabývám už 30 let a mé obsahy šuplíků vydávají součástky  co se dávno nevyrábějí. (né všechny, ale určité procento)

To neznamená, že dnes už nejsou, jen nedokážu přesně dát info v novém značení.

Vzhledem k jednoduchosti snímače, jenž vidíte na obrázku, to neznamená, že neexistují záludnosti.

Fotoodpor je umístěn v trubce kde je zalitý (snímací plošky nejsou samozřejmě zalité a cca 1cm utopená v trubce) včetně vývodního kabelu do gumy Lukopren . Pár těchto snímačů (podle určení funkce) jsou namontovány proti sobě snímacími ploškami na destičku, jenž slouží i jako montážní úchyt. Škvíra mezi mini je cca 1-1,5 cm. Ze zadní strany v půl kruhu 180º (severní strana) je třeba škvíru pevně zastínit a tím zabránit klamavému osvitu.

Pokud by někdo zvolil větší clonění, může se stát, že se vyhodnotí falešná poloha a vyvážení hodnot těchto foto odporů se provede v jiné poloze než by bylo třeba.

Další záludnost je umístění snímačů v horní části panelové plochy, možné odlesky od ploch silně ovlivňují přesnost měření.

Jediným dobrým umístěním bylo místo mezi panely s tím, že rám kolem snímačů byl začerněn, kvůli odleskům.

Mohu ujistit, že pokud jsou snímače dobře umístěny a případně dobře stíněna je přesnost velice uspokojující.

 

Pokračovat ve čtení klikni              zde