Řízení motorů

 

Řízení motorů jsem nějak nezměnil, co se týče použitých součástek. Vzhledem k tomu, že se v předcházející verzi natáčení tento modul osvědčil, mohu jen doporučit k tomuto systému.

Zcela jistě lze najít i integrované obvody pro řízení motorů, ale mají nevýhodu omezeného proudu tekoucího do motoru (většinou jen do 4A). A jelikož praxe ukázala, že pokud v zimním období klesne teplota pod nulu, je pak problém s hybností systému a jeho vyšší odpor dá zabrat motorkům, než systém po ránu rozhýbou. A tím se zvyšuje i proud protékající motory.

Neříkám, že toto zapojení je nejlepší…. Ale pokud byste chtěli použít jiné zapojení, pro řízení motorů je třeba vzít v úvahu tuto proměnnou, která se ozve až v nízkých teplotách.

 

Nezapomeňte, že motorky mají v převodech vazelínu, která klade dosti vysoký odpor, pokud je ztuhlá + odpor převodů a panelů

 

Výstupy z modulu sledovače budí můstek s tranzistory MOSFET IRFZ44 a IRF4905. Do středu můstku se připojuje stejnosměrný motor. Protože motor i řídicí obvody mají společné napájení, je obvod použitelný zhruba do 30V. Maximální proud tranzistorů IRFZ44 je sice 49A, ale proud motorem je omezen spíše proudovou zatížitelnost í desky spojů. Tu lze zvětšit připájením tlustšího vodiče na spoj. Obvod nemá žádné nastavovací prvky, takže by modul reverzace motorů měl při pečlivé práci fungovat na první zapojení.

 

Původní autor: PE_ročník_2005_číslo10_strana_14