Jak je možno vidět z obrázku požadavky na inteligenci jsou dané….. Mohu jen konstatovat, že zatím jsem velmi mile překvapen nad přesností systému.

Horizontální nutnost pohybu je kontrolována jednou za 6 minut a vertikální jednou za 15 minut což je dostačující možná i moc časté….čas ukáže a možná se časy ještě pozmění.

I přes mé precizní měření hodnot čidel v akci před aplikací arduina do systému, bylo nutno doladit řízení přímo na místě, jelikož, za stolem kde jsem simuloval tyto stejné hodnoty a nastavil je nebyly příjmuty venku. Jak jsem se už tady někde zmínil, hold za stolem je to něco jiného než v praxi. Našla se spousta proměnných, které bylo třeba doladit, a pouhým občasným měřením jsem nezjistil záludnosti, které mi příroda a stanoviště připravili.

Nešlo však o nic závažného co bych jako začátečník nezvládl. Po jemných úpravách hodnot je toto zařízení opravdu obdivuhodně přesné (až z toho jde hrůza).