Deska vstupů

 

Je navržena podle mých požadavků na natáčení SE, ale nikde není řečeno, že nemůže vyhovět i jinde.

Vstupy a čidla

Jak můžete shlédnout na obrázku, jde o seriově zapojené fotoodpory z jejichž středového uzlu je vyveden výstup pro informace do arduina.

Vstupní měřené napětí je ošetřeno kondenzátory pro stabilitu měřené hodnoty a také odfiltrování možného rušení (nezapomeňte, že podle konstrukce může být délka kabelu k čidlům i 7m) Trimr jenž je mezi foto odpory umožňuje manuální jemné doladění přesnosti, aby se nemuselo zasahovat pro toto jemné doladění do arduina přes PC

Odpory 39 ohmů na vstupech mohou sloužit jako ochrana a pomůcka při poruše čidel nebo oživování bez fotoodporů. Stačí pouze zkratovat svorku pro fotoodpor a docílíme jasného příkazu pro daný pohyb.

Ze zkušenosti jsem přidal i spínače pro každý fotoodpor. Zcela jistě je při různých příhodách a servisních stavech, je budete potřebovat k násilnému vyjetí zařízení z daného místa a navést jej tam kde bude třeba ( např.ladění přesnosti natáčení).

Dále pak deska obsahuje vstupy pro čidlo deště a anemometru.

Někteří „Ardiunisté“ si řeknou proč analogový vstup, když se dají počítat impulzy.

Někdo holky jiný vdolky.

Z vlastní zkušenosti z jiných zařízení vím, že je lepší příprava mimo procesor a dostat tak stoprocentní info bez nutnosti software záplat.

No a jako poslední je info o najetí do koncových spínačů naveden jako digitální vstup.

Jak lze vidět informace koncových spínačů jsou přenášeny optočleny. Tato informace je hlavně pro možnost informovat procesor o vjetí zařízení do krajních poloh a na základě této informace řešit další  případně vzniklé požadavky (např. západní koncák je soumrak točím na východ) .

Vlastní blokování pohybů při najetí do krajních poloh jsem ponechal na externím řízení a nejsou závislé na arduinu, tímto jsem chtěl docílit nezávislé kontroly nad blokací pohybů v krajních polohách zařízení. To neznamená, že nemůže být dvojí kontrola i od arduina.

A jako poslední díl desky je stabilizátor napětí. Bude záležet jen na vás, jaký stabilizátor použijete 7808 – 7812. Podle toho jaké hlavní napájení budete používat. Arduino má v sobě svůj vlastní stabilizátor na 5V takže pokud použijete napájecí konektor, můžete nejnižší napájení použít 8V. Šlo by použít zcela jistě i nižší napětí, ale to záleží na konkrétním stabilizátoru v arduinu zda bude ochoten s tímto nižší napětím spolupracovat (tedy stabilizovat ho na požadované napětí) Tím myslím to, že některé stabilizátory pokud nemají cca o 3 V vyšší napětí na svém vstupu, nepracují správně…