Deska komunikace

 

Deska komunikace má za úkol pouze propojit svými konektory vstupy a výstupy k okolním deskám. Díky tzv. HDD konektoru je zajištěno, že připojení bude vždy bez problémů a nemůže dojít při různých operacích k špatnému propojení těchto desek. Tato deska je osazena také třemi přepínači, jejichž funkce bude doceněna, pokud celou inteligenci systému bude mít za úkol převzít jedno arduino. V tom případě dojde pouze k přepnutí přepínačů a vyjmutí nadbytečného adruina. Napájení je provedeno přes HDD konektor z desky vstupů, která má v sobě k dispozici 5V stabilizátor.

 

Každé arduino v této sestavě  ovládá jeden pohyb a  sleduje intenzitu osvětlení a podle toho se také blokují pohyby, aby nedocházelo k zbytečné spotřebě el.energie.