Technické využití sluneční energie

 

Sluneční energie dopadající nepřetržitě na Zemi ve formě záření se z menší části přímo odráží zpět do kosmického prostoru, aniž zasáhne do dějů na naší planetě, z větší části však je Zemí zachycena. Absorbovaná energie prochází na Zemi různými přeměnami, aby nakonec byla ve formě infračerveného záření také vrácena zpět do kosmu.

      Tyto přeměny jsou nezbytnou podmínkou života na Zemi a tedy také života člověka. Civilizovaný člověk však dokáže stále větší část energie dopadajícího slunečního záření usměrnit ve svůj prospěch. Moderní technika mu k tomu dává stále více prostředků. Jednou z reálných možností jak krýt stále rostoucí spotřebu energie, je zachycovat sluneční energii ještě ve formě záření a účelně ji přeměňovat v jiné formy energie – v energii tepelnou, mechanickou, elektrickou a chemickou.

     Poměrně nejsnadněji lze energii slunečního záření přeměnit v energii tepelnou. Záření se při tom zachycuje sběrači – kolektory buď ve tvaru plochých panelů nebo koncentrátů s odraznou plochou nebo soustavou sběrných čoček. Plochými kolektory lze zachycenou sluneční energii převést v teplo o nízkém potenciálu. Jde o nízkoteplotní systémy, které mohou sloužit především k ohřívání užitkové vody, k vytápění budov, popř. k teplovzdušnému sušení různých materiálů.