Řízení plynového kotle pro vytápění domu a ještě něco navrch...

 

Náš dům jsme osadili všemi známými zdroji vytápění z důvodů co kdyby někdy něco….

Dnes si nikdo, nemůže být jist pouze jedním zdrojem vytápění.

A tak lze pak podle ceny či nějaké té, technicko domácí příhody , nebo přírodní pohromy spustit dané zařízení pro vytápění. ( My už zažili více jak 24 hodin v zimně bez elektřiny s novorozencem a už nikdy vice…)

V našem případě jsme přišli o plynový kotel, co se odporoučel po 20 letech, po třech totálních zatopeních při povodních a posledních 10 let nahříval vodu jen v létě.

Takže jsme více jak 2 roky stále fungovali na krb, který nám velmi dobře slouží i pro ohřev vody.

No, ale koupi nového plynového kotle jsme se nevyhnuli, už z důvodu co kdyby…něco (ČEZ podpoříme jen v případě provrtání kolena)…. Dřevo se stává pomalu také nedostatkovým zbožím a ceny se stále šponují nahoru.

Mnozí se dali na automatické kotle… já na toto klunkro  mám svůj názor, ten budu ventilovat v jiné rubrice .…a dotační lumpárnu nebudu podporovat.

Takže jsem zakoupil od stejného výrobce DESTILA kotel za tu nejnižší možnou cenu v daném výkonu 18-ti KW.

Je to prostě jak to nazvat…. obyčejný tupý plynový  kotel bez oběhového čerpadla s kapilárními termostatickými čidly. Elektronika je jen pro puštění plynu a hození jiskry.

 

No a inteligenci jsem se rozhodl celému systému vytápění vdechnout sám za cenu času, směšné finanční investice do řízení vytápění a překopání topného rozvodu v technické místnosti do plastu. Všude jinde už plastový rozvod je v provozu, kde se zasekal do stěn při rekonstrukcích pokojů. ( obyčejné plastové potrubí na teplou vodu síla stěny 4,8mm)

Řízení kotle, krbu,solárního ohřevu a vytápění

 

Jak jinak než přes platformu arduino….

Celý  program řízení, je tak jednoduchý, že ho zvládne každý začátečník.…

Základem řízení je dostat teplo tam kde jeho potřeba, takže jeden pokojový termostat je hovadina…

Všichni to už známe, tam kde je termostat je teplo a všude jinde zima. Proto jsem už dávno osadil dům třemi…třemami…. nebo tak nějak… kusy termostaty…termostatama…termostatami…

A tím jsem jasně rozdělil dům na topné větve, které budou ovládány za pomocí termoelektrických ventilů a výše uvedených pokojových termostatů.

Dále je topný rozvod rozdělen do dvou  podvětví, které patří ohřevu teplé vody a ohřevu bojleru pro pračku a myčku.

Nezapomeňme, že na topný systém je napojen i krb a v budoucnu bude i solarní vakuový systém.

 

Takže veškeré informace týkající se vytápění a ohřevu se přivádí na vstupy arduina  a po vyhodnocení v prográmku se otevírají přiřazené větve k daným informacím z termostatů…Dále je sledovaná  venkovní teplota,  na jejíž základě se provádí nahřívání topné vody.

Co se děje, když se to děje…..

 

Pokud se ohlásí jeden (kterýkoli i současně všechny) z pokojových termostatů,  arduino provede následující. Uvede pod napětí 230V kotel, otevře příslušný termoelektrický ventil zóny a kotel dostane příkaz pro zapálení hořáku. Oběhové čerpadlo je spínáno na základě teploty topné vody přes kapilární termostat.

Jsou –li teplotně uspokojeny všechny zóny, které měly požadavek je vypnut příslušný zónový ventil a zbytkové teplo v topném systému, které se již nikam nedostává je směřována po otevření zónového ventilu do bojleru pro myčku a pračku. Takže se zužitkuje i zbytkové teplo, které by jinak chladlo v topném rozvodu bez užitku a zpětně se uzavře ventil technického bojleru. Jakmile je kotel neaktivní, je odpojen od 230V a „usíná“.

Odpojování od 230V je voleno z důvodů úspory el. energie.  Stanby  kotle není obzvlášť velké, ale je zde ale....... vynásobte odběr 365 a dojdete k zajímavé částce.

Jakmile je zjištěn přes čidlo přísun topné vody z jiného zdroje (krb) do topného rozvodu je plynový kotel okamžitě blokován a zónové řízení pokračuje ve své funkci s jinou logikou řízení. Upřednostňuje se ohřev vody a pak požadavky ze zónových termostatů.

Od krbu je rozvod teplého vzduchu, takže se jedná v drtivé většině pouze o jednu zónu.

Dále lze provést ohřev užitkové vody elektřinou díky informaci o tzv.nočním proudu, ale i když jsem tuto informaci navedl do řízení,není zatím využívána…

Solární termo ohřev a vytápění je zatím hudba budoucnosti, avšak je řízení připraveno na tento systém jak vstupně tak výstupně......