Řízení semaforů dětského hřiště Tábor

 

     Již několikráte jsem byl osloven svým známým o vyrobení řadiče pro řízení světelné signalizace,které by mělo být postaveno na dětském hřišti.Fotky vzešly ze třetí řady,která se mi nejvíce vydařila.

 

     Řadič je v podstatě vyroben na zakázku podle představ školní rady a také dle finančních možností.

Funkce řadiče obsahuje:

  1. klasické křížové řízení
  2. možnost zastavení světelného obrazu v jakémkoliv kroku
  3. řízení světelného železničního přejezdu
  4. koordinace železničního přejezdu se světelným obrazem křižovatky
  5. možnost časového nastavení spuštění železničního přejezdu
  6. vyřazení světelného železničního přejezdu z funkce
  7. kmitavá žlutá
  8. veškeré funkce světelného zařízení se chovají přesně dle norem použitých v dopravě
  9. zařízení musí být jednoduché na údržbu a opravu,kterou může provést i školník s elektro § 50

     Celé zařízení je vyrobeno na bázi elektromechaniky,řízení světel je provedeno tzv.flašinetem.Motorek točí měděným 24 hřebenovým rotorem,který je uložen v loži,pod kterým jsou mikrospínaše s přepínacími kontakty. Ohnutím hřebínku docílíme propadu kladky spínače a tím přepnutí kontaktu a rozsvícení dané žárovky.

Toto zařízení je orginál pro řízení křižovatek, které bylo vyřazeno z provozu pro svou zastaralost a nahradily je počítače.

Kmitavá žlutá je vyrobena  v modulovém systému s optotriakem spínaným v nule(zabránění rušení v síti) .Řízení světelného přejezdu je řešeno podobně jako kmitavá žlutá,jen s tím rozdílem,že toto světelné zařízení pracuje s 12V~ i s akustickou návěstí.

Vzhledem k malé rozloze hřiště,bylo na flašinetu použito spínače pro koordinaci železničního přejezdu se světelným obrazem křižovatky.

To znamená,že při navoleném požadavku spuštění přejezdu se zastaví flašinet v daném obraze a tím se zabrání nahromadění  dětí v křižovatce a upřednostní se ostatní směry.

Toto zastavení světelného obrazu je zrušeno časovým ukončením spuštěného železničního přejezdu.Pak celý systém přejde do klasického tzv.kolotoče.

     Spouštění železničního přejezdu lze omezit přepínačem,kterým nastavíme po kolikati kolech křižovatky se má opět spustit nebo jej úplně vypnout.

     Jeden z přepínačů zajišťuje zastavení světelné křižovatky i železničního přejezdu pro možnost vysvětlení policisty,či učitele,co v dané situaci každý účastník silničního provozu může dělat.Vrácením spínače zpět celý systém pokračuje v kole.

     Start zařízení je proveden přesně dle dopravní normy.Z kmitavé žluté startuje do celočervené,ze které pak přechází plynule do světelných kroků.Vypínání je provedeno opačným systémem.V případě násilného vypnutí zařízení nastane případ,kdy flašinet se točí a bliká kmitavá žlutá.Zařízení se opětovně spustí,až flašinet dojede do výchozího bodu,kde přeruší kmitavou žlutou,nastane celočervená a následně řízení křižovatky.

Ruční řízení

     Ruční řízení jak je patrno z fotografií je uzamykatelné zámkem fab.Je zde zakomponován i vypínač celého zařízení,nejen řízení křižovatky.

Tím je zajištěno,že zařízení spustí jen osoba pověřená.

 

 

  Celá tato zařízení jsou vyráběna dle požadavku,tedy na míru.

Je zde popsána jedna z variant.