"Je mnohem lepší odvážitse velkých věcí a dosahovat slavných triumfů, přestože je provázejí i nezdary, než si brát příklad z ubožáků, kteří se příliš neradují ani příliš netrpí, protože žijí  v šedém pološeru, kde není vítězství ani porážky."                   

                                            Theodore Roosevelt