Přepnutí kotle při výpadku síťe 230V na záložní zdroj

                                (Baterie)

 

Mnoho z nás si začíná uvědomovat, jak jsou naše domácnosti zranitelné při nečekaných výpadcích sítě a to hlavně v zimním období.

Díky ustupujícím netlakovým topným systémům je zapotřebí v uzavřených topných systémech mít oběhové čerpadlo.

A zde je nejhlavnější kámen úrazu při výpadcích sítě.

Proto vám nabídnu zde můj inovovaný systém zálohování kotle – krbu a jiných možných spotřebičů.

Předem upozorním, že takováto záloha kotle není levnou záležitostí, pokud nemáte někde schované nějaké konstrukční díly.

 

Jaký měnič koupit?

 

Toto je velmi ošemetná otázka a odpovědět na ní není nikdy jednoduché. Pokud se jedná o pouhé oběhové čerpadlo a třeba plynový kotel není výběr měniče složitý, jelikož příkon je tak nízký, že běžně postačí 200W měnič s modifikovanou sinusovkou.

 

Něco jiného je však u automatických kotlů...

V klidovém režimu nejsou odběry nějak vysoké a relativně ani při spuštění přikládání či pomocného ventilátor.

ALE je zde ALE..

Jak se mi již mnohokráte stalo, zadavatel nebyl i přes mé naléhání ochoten přitlačit na peněženku a zakoupil měnič který svým výkonem, ne tak úplně vyhovoval, i když podle dokumentace kotle by měl stačit.

 

Při zkouškách nejde poznat, že budou problémy, vše běží, jak má do jistých situací.

  •       Sepnutí přikládacího mechanizmu
  •       Změna tuhého paliva (uhlí - tvrdost)
  •       Připnutí pomocného ventilátoru

 

Sepnutí přikládacího mechanizmu

Celé zálohování s kotlem funguje do doby, kdy zapne přikládací mechanizmus….

Zde je velice dobré si přečíst jaký má příkon motor a vzít v úvahu jeho počáteční špičku při startu.

 

Změna tuhého paliva (uhlí - tvrdost)

Zde se problém může projevit nečekaně…

Ať už z důvodů přechodu z měkkých tuhých paliv do tvrdých kdy mechanizmus zdolává odpor paliva a někdy jej i svým šnekovým přikládacím mechanizmem drtí.

Zde se pak může projevit projevit kvalita či nekvalita měniče, podle toho jak na danou situaci a nečekaný zvýšený odběr zareaguje.

 

Připnutí pomocného ventilátoru

Tady se také může projevit nedostačující výkon měniče pokud se potká přikládání se zapnutím pomocného ventilátorů. Tato situace se může stát zřídka, ale předpoklad zde je. O to horší pak je když tento problém se ukáže zrovna, když je potřeba topit na zálohu a člověk si myslí jaký má skvělý zálohovací systém.

Proto je potřeba vybrat kvalitní měnič a kotel odzkoušet ve všech možných situacích.

Je jasné, že pokud někdo nebude řešit finanční náročnost a pořídí si 600W měnič tak zcela jistě se vyhne výše uvedeným problémům…Ale ne každý je ochoten tolik investovat a tak tady upozorňuji jen na fakta, které u žádané pořizovací úspory mohou vzniknout.

Z vlastní zkušenosti 300W měnič vyhovoval většině typů automatických kotlů.

Konec omáčky a pojďme se podívat, jak tento systém v mé podobě pracuje.

Po mnoha elektronických zapojeních jsem skončil u zapojení s arduinem NANO.

Čímž se vše zjednodušilo a zmenšilo.

Je třeba si uvědomit, že nelze měnič jen tak spustit se zátěží…..No zaleží na tom…není zátěž jako zátěž…

Takže je nutno nejprve vyhodnotit výpadek sít,ě což je vyřešeno dvoj kontaktním relátkem  na 230V označeným v schématu jako K1.

Toto relé při výpadku sítě odpadne a připojí jedním kontaktem 12V (24V) napájení pro vyhodnocovací obvod a druhým zajistí potvrzující signál do arduina o výpadku sítě.

Piezo sirénka svým pískáním odpočítává čas 6 sec. pro sepnutí relé K4 a K2, které přivede napětí na měnič a ten se rozběhne bez zátěže.

Po odpočtu dalších 2-3 sec. Sepne relé K3 jenž přehodí napájení nefunkční  sítě na měnič.

A tímto se celý systém zálohovacího napájení bezpečně rozběhne.

 

Zpětný návrat při nahození síťového napájení

Přitáhne relé K1 síťového napájení 6 sec. rychlého pískání pak dojde k vypnutí Napájecího napětí z měniče z relé  K2.  Po odpočtu 2-3 sec. vypíná relé K3 které přehodí spotřebič do funkční sítě. Relé 4 pak odpadá jako poslední a odpojuje celé zařízení od řízení…. Tedy upadá do spícího stavu kde je sepnuto pouze malé relé 230V, které opět při výpadku síťě probouzí celé řízení zálohovacího napájení..

Podstatou celé správné funkce je prográmek který jistě pochopí i kutil co zrovna začíná s programováním. Díky dané posloupnosti spínaní to není nic složitého a dá se pak dobře vyladit celé řízení dle typu a manýrů kotle.

Ne každý kotel by mohl toto vypnutí a zapnutí mezi přepínáním napětí síť – měnič…měnič – síť akceptovat a je možno počítat s chybovými hláškami či požadavkem na reset.

Toto už je opravdu záležitostí daného typu kotle (hlavně se to týká automatických kotlů) a doladění řídícího programu.

Záloha bateriemi…

To to je zase individuální záležitostí.

Jde o příkon kotle a jak dlouho počítáte, že budete chtít mít kotel ve funkci při výpadku síťového napájení. Mohu jen říci že pro automatické kotle je ideální začít někde na 120Ah (při spuštění přikládání se odběr z baterie může vyšplhat až na 16A) a končit kde peněženka nebo manželka dovolí.


Dobíjení baterií zde nebudu popisovat tuto záležitost si většinou ošetřil již majitel kotle...