Automatická dvířka kurníku pro pana Jířího

 

Požadavek na dvířka nebyl nějak obzvlášť specifikovám. Takže jsem dostal volnou ruku při jejich výrobě.

Jedinou podmínkou bylo, že celá automatika musí běžet na síťové napětí 230V.

Protože obsluha jak jsem se informoval, je levák, bylo celé zařízení přizpůsobeno pro leváka 

Základní rám dvířek zůstal až na malé detaily v takové konstrukci, ve které se osvědčily. Všechny kovové komponenty byly pozinkovány pro zamezení koroze a dlouhověkost. Motorek byl použit ze stěračů favorita.

Dvířka a podesta jsou vyrobena z voděodolné překližky s protiskluzovým povrchem.

Ve spodní části dvířek jsou malé trojúhelníčky z AL, které slouží jako dorazy při spuštění dvířek dolů (dvířka nedosedají zcela do spodního rámu z důvodů možných nečistot ve spodní části rámu) a zároveň slouží jako vodítka dvířek v rámu při pohybu. Vše je z důvodů větší vůle desky v rámu, díky  možného natahování vlhkosti do dřeva a tím následného tak zvaného bobtnání ( hlavně v zimním období ) joo dřevo na rozdíl od lidí pracuje pořád.

Celé dvířka lze pomocí 4 kusů šroubů připevnit na starý výstupní otvor (pokud je samozřejmě menší než otvor v rámu).

Elektrické ovládání

Celá elektrická výbava je vložena do rozvodné krabice s IP 65.

Vzhledem k vzdálenosti, kde dvířka budou sloužit není prostor pro amatérské konstrukce, co se týče elektroniky. Proto bylo použito továrního modulového systému od firmy elkoep. Díky této variantě lze i po telefonické konzultaci zařízení opravit či určit vadný modul, který jde zakoupit a následně mechanicky vyměnit.

Systém je osazen soumrakovým spínačem SOU-1  , dvěma kusy multičasovačů CMR-91H, pomocné relé VS316K a relé VS116U. Jako zdroj napětí pro motorek bylo použito inteligentního pulzního zdroje 12V/4,5A. Jako jistící prvek pro stranu 12V je použito jističe 2A.

Byl i zvolen přepínač pro manuální ovládání pohybu (servisní účely), popřípadě lze zabránit tímto přepínačem pohybům dolů nebo nahoru podle vzniklé situace.

Funkce jednotlivých modulů

Soumrakový spínač SOU-1 jak už z jeho názvu vyplývá, dává příkazy k otevření či zavření dvířek, dle předem nastavené intenzity světla. Tímto je nastavena dynamika otevírání a bezstarostnost na rozdíl od použití spínacích hodin.

Pomocné relé VS316K Kopíruje soumrakový spínač a svými četnějšími kontakty reverzuje ( mění směr otáčení ) motorek

Časovače CMR-91H jsou určeny pro přivedení napájení 230V na transformátor při požadavku na pohyb dvířek ze soumrakového spínače nebo ručního ovládání, po odečtení času se transformátor odpojí od sítě.

Díky těmto časovačům je zabráněno nekonečnému točení motorku při poruše.

Transformátor není stále pod napětím, když není třeba pohybu. Tím dochází k úspoře na elektrické energii.

Pomocné relé VS116U  je ve funkci pouze v zimních měsících. Relé je ovládáno dvířky, které podrží transformátor ve funkci při denním světle, pokud termostat brání zdvižení dvířek z důvodů nízké teploty.

Proto transformátor brumlá a čeká na zdvižení dvířek. Až termostat dovolí dvířkům pohyb nahoru, tak po jejich zdvižení se transformátor opět odpojí od síťového napětí a celý systém spadne do bdícího stavu.

Manual_SOU_1.pdf.

Manual_CRM_91H.pdf.

 

Transformátor

Elektronický transformátor oplývá jistou inteligencí z výroby. Odolává zkratu a přetížení, což je další bezpečnostní prvek zařízení. Pokud by došlo v zimně k zamrznutí dvířek nebo k chybě v pohybu a motorek by odebíral větší proud, jsou dvě možnosti: zafunguje jistič, přes který teče velký proud nebo transformátor (citlivější je transformátor) Ten přeruší napájení motorku a cca ještě 2x po 2 vteřinách vyzkouší, zda se něco nezměnilo. Pak se uvede do bdícího stavu, kde čeká na odpojení od sítě, čímž se resetují vnitřní obvody a je opět schopen funkce. Tento reset lze v tomto systému provést manuálním přepínačem pohybů.

 

Provedení je blbu vzdorné.

Tím se nechci nikoho dotknout,ale nakonec kdo z nás není jednou začas blboun, ruku na srdce včetně mně.

 

A kolik takový systém na 230V vyjde finančně na el.energii?

Odpověď: pokud používáte sazbu 16 VT a 8 NT tak jeto cca 18Kč na měsíc. Stanby 6W v pohybu 40W cca 8 sec. při nižších teplotách při pohybu až 60W cca 8 sec.