založeno 7.5 2015

                           Vzdálený chov

                    pana Vojtěcha od Zlína

 

 

                                        Úkol zní jasně….

         “ Jsem docela skromný , spokojím se s tím nejlepším “

 

 

Převážně máte zájem o verzi automat.dvířka 3.  Tak jsem tuto verzi převedl do plné elektroniky, aby náklady spojené na výrobu byly nižší ( "HALÍK KUR.A NIŽŠÍÍ.." )

A díky procesoru lze přihazovat vaše požadavky do řízení bez relativního omezení.

 

Funkce…

  • Vnitřní čidlo pro chlazení
  • Venkovní čidlo pro blokaci dvířek a venkovního krmítka
  • Spouštění vnitřního krmítka ( na základě získaných dat z teplotních čidel)
  • Hlídání ovzduší v kurníku (nejen plyny)
  • Soumrakový spínač
  • Přisvěcování
  • Řízení dvířek
  • Hlášení poruchy dvířek po GSM (neuzavření)
  • 2 výstupy pro ovládání čehokoli GSM
  • Manuální ovládání dvířek a krmítek

 

Řízení je vybaveno čtyřmi vstupy pro čidla teploty, plynů a světla. Tyto informace bohatě pokryjí automatiku kurníku pro vzdálený chov který má k dispozici napájení 230V.

 

Ventilace

Větrání těsného - zatepleného kurníku, je velmi důležité to zcela jistě je všem známo.

Proto jsem se zaměřil v první velké verzi řízení přes Arduino na kvalitní řízení ventilace, která nejde docílit jednoduše obyčejnými termostaty. No ne, že by to nešlo, ale finančně by to vyšlo velice draho.

 

Takže jak to funguje?

 

Na základě vyhodnocení vnitřního teplotního čidla kurníku a venkovního se spouští ventilace. Jde o porovnávání teplot prioritně v letním období.

To znamená, že pokud je v kurníku vysoká teplota a venku teplota do 24 °C je spuštěno větrání. Pokud však by byla teplota venku vyšší, větrání na teplotu se nebude aktivovat, aby nedocházelo k oteplování vnitřního prostoru kurníku.

Tento stav však trvá pouze do doby, kdy hlásí čidlo ovzduší (plyny-  silný jakýkoli zápach. ), že je třeba větrat. Pak výše uvedený stav je deaktivován a nuceně bude spuštěno větrání do doby, kdy se řádně docílí výměny vzduchu. 

Pro ventilátory v této verzi je zvolen výkonový spínací prvek optotriak spínaná v nule.(při spínání nedochází k rušivým vlivům)

 

Vytápění

Také pro spuštění potřebuje více informací.

Soumrakové čidlo, venkovní teplotní čidlo, vnitřní teplotní čidlo, dvířka dole.

Pokud budou splněny všechny uvedené požadavky z čidel, spustí se topení ve večerních hodinách.

V zimním období při mrazech přes den odpadá podmínka soumrakového čidla.

 

Přísvit

Přísvěcování je pod taktovkou soumrakového čidla hodnota počátku přísvitu je nastavena individuálně v programu a časovou délku přísvitu si může chovatel sám nastavit na externím modulu.

Zde přísvit dostal inovaci a není závislý na zapadnutí dvířek jako při atom.dvířka 3.

 

Řízení dvířek

Řízení doznalo také jistých změn. Díky arduinu lze relativně přesně nastavit časové dojetí na koncové spínače s přesností na msec.

V praxi to znamená, že dvířka by teoreticky nemusely mít ani koncové spínače (v zimě se dvířka pohybují líněji a vznikaly by škvíry při nedovření)

Takže k čemu je to dobré?

Jde o pojistku při špatnému najetí do koncové pozice. Pokud by nezahrál koncák nestane se to, že se dvířka začnou zase zpětně zvedat.

Pokud by se toto selhání přece jen stalo, vznikne malá škvírka (nedovření) nespustí se topení a odešle se info přes GSM o špatné poloze dvířek.

Není třeba se vzrušovat, jelikož ráno se dvířka zase otevřou.

Večer při zavření se dvířka opět  pokusí úspěšně či neúspěšně plnohodnotně zavřít. Pokud by nedošlo k správnému zavření, celý 24 hodinový cyklus se opakuje i s GSM hlášením. Takto by dvířka fungovaly do doby, než obsluha odstraní problém se zavřením. 

 

GSM hlášení

GSM modul je samostatně pracující jednotkou s dvířky. Procesorová deska nemá s tímto modulem nic společného.

Modul si bere info o dovření z koncových spínačů a obsluha si může přes PC tento modul velmi jednoduše nastavit na takové akce, které budou vyhovovat prozvonění - SMS - denní hlášení v daný čas a podobně...

 

 

Výroba ukončena 27.5.2015