Automat.dvířka  na eternet popřípadě mobilní                                        telefon

 

Díky vaším dotazům, co mi píšete , proč tak a ne jinak…proč nepoužít třeba tohle místo tohohle… byl vyroben nový model dvířek (už je z toho skoro raketoplán)

Nevím zda se vůbec někdo najde kdo by je chtěl jelikož koncové spínače a GSM komunikátor nebyly zrovna levnou záležitostí…

Ale hlavním mým cílem je ukázat , že všechno jde…ale někteří stále pořádně neumí číst a jen koukají na obrázky….Takže se zase zopakuji, že dvířka jsou z drtivé většiny vyrobeny na zakázku dle požadavku a představ chovatele….Proto třeba i koncové spínače na dvířkách jsou v oblibě mechanické z důvodů jednoduchosti odstranění el. závady, či pochopení funkce.

Což plně chápu i já zastávám názor, že když už doma něco mám, chci vědět jak to funguje a do jaké míry jsem schopen provést případnou opravu zařízení.

 

Koncové snímače 

 

Zvolil jsem indukční bezkontaktní koncové snímače,  jenž by se hodily pro osazení stávajících kurníku co mají vstupní otvor hned u zemně.

Tyto snímače reagují na přiblížení kovového předmětu tak,  že přeruší kladné napětí pro řízení motorku. (nenapájí motorek) . Pokud snímaný plíšek obsahuje  větší množství  železa jsou snímače uspokojivě spolehlivé do vzdálenosti 5-6 mm od snímače.

Pokud se však použijí šlechtěné kovy  snímací vzdálenost se silně zkrátí na 2-1 mm.

Každý tento snímač má v sobě integrovanou led diodu,  která signalizuje správnou funkci při přiblížení kovového materiálu. (nebo chcete-li sepnutí či rozepnutí)

 

Na dvířkách je použit ještě doplňkový snímač „ještě bezpečného zavření“.

Co si pod tímto názvem představit? Jde o informaci pro dohledový systém (GSM-Eternet), že dvířka nedojely na hlavní koncový snímač, ale nevznikla škvíra přes kterou by bylo možno vniknout do kurníku.

 

Indikace polohy dvířek

Signalizovat lze  čtyři možné polohy dvířek

 • Nahoře
 • Dole
 • Nedojetí na spodní koncový snímač  (bezpečné zavření)
 • Dvířka zůstaly stát někde mezi snímači (nebezpečné uzavření – otevření)

 

Přenos informace o poloze dvířek GSM komunikátorem

 

Díky jeho třem vstupům lze signalizovat všechny důležité stavy polohy dvířek stavy .

Samozřejmě není podmínkou zasílat všechny stavy vše je o nastavení desky řízení a GSM komunikátoru.

Jelikož máme 3 vstupy  a 4  možné polohy dvířek volil jsem při výrobě kompromis u  Bezpečného zavření  a  nebezpečného  zavření-otevření. Při těchto polohách se musí chovatel rozhodnout jaká informace je pro něho důležitá pro přenos. Lze ji nastavit na tzv. Dip spínači, kterým lze nastavit jaké typy přenosu se budou používat.

 • Denní hlášení akcí 
 • Poruchové hlášení
 • Automatické hlášení stavů

Denní hlášení akcí

 

Pod tímto názvem se skrývá přenos všech změn poloh dvířek,  které jsou provedeny během dne i večera (lze omezit časy navedenými v GSM komunikátoru viz. návod)

Poruchová hlášení

V tomto módu je zasílání informací podmíněno pouze stavem  „má být a není“  to znamená,  že dvířka podle všech informací mají být  např. otevřeny, ale nejsou  nebo mají být zavřeny, ale nejsou, nebo jsou v mezi poloze.

 

Aktivaci či deaktivaci těchto typů dohledového hlášení,  lze dálkově vypnout nebo zapnout podle situace, buď prozvoněním,nebo za pomocí SMS. Vice v návodu GSM komunikátoru.

Automatické hlášení stavů

V tomto modu i lze nastavit jednou denně  (1x za určitou dobu třeba i  1x za týden)  v určitou hodinu „melduj“  kde jsou dvířka a jaké výstupy jsou sepnuty.

Ovládání výstupů

Komunikátor disponuje i třeni ovládacími výstupy,  za pomocí SMS nebo prozvonění dle nastavení (více v návodu komunikátoru)

V tomto případě jsou dva výstupy použity na nucené otevření , nebo zavření dvířek (stejné jako manuální ovládání.

 

Pokud je nastaveno v komunikátoru jako spínač

 

nastavením časového sepnutí  výstupu pro ovládání dvířek v komunikátoru se stává z výstupu (zjednodušeně řečeno) tlačítko a to znamená, že dvířka provedou danou akci a přecházejí po odeznění sepnutí výstupu z komunikátoru pod řízení vlastní elektroniky.

 

Třetí výstup je volný pro případné spuštění nouzového krmení,  pokud  jim bude kurník  vybaven.

Proto pro možné ovládání externích zařízení je na krabici řízení,  instalována kabelová průchodka navíc.

Deska řízení

Toto řízení disonuje třemi galvanicky oddělenými výstupy pro výše uvedené Info kde jsou dvířka.

Funkce info výstupů se nastavuje za pomocí  dip spínače.

Pro eternet a GSM komunikátor je nastavení ve  dvou modech

 • Indikace - předání infa o poloze dvířek   (denní hlašení)
 • Indikace – předání infa o špatné poloze dvířek  (poruchové hlášení

Pokud se chovatel rozhodne pro použití amatersky upraveného mobilního telefonu na základě pouhého zavolání , nastaví se do dané pozice další spínače.

Lze nastavit ve dvou módech

 • Denní hlašení    ( Otevřeny –zavřeny ) na základě kdy prozvonění přišlo jde logicky                   usoudit co dvířka provedly
 • Poruchová hlášení  (dvířka jsou jinde než by v tuto dobu měly být)

Proto tyto výstupy jsou naprogramovány na 5 sec. Impuls, aby vyvolal tel.spojení.

Dle použitého telefonu lze pak docílit různého komfortu.

A je zde i svorka pro napájení telefonu 5V

Volné digitální vstupy

Dále se nachází na desce řízení  digitální vstup s výběrem pro signál  +5V nebo GND (nastavuje se přepínačem)

A další digitální vstup je použitelný  v  rosahu  + 5  –  15V

Pro jiná možná rozšíření inteligence, dle domluvy .

Volné digitální výstupy

Na desce jsou  dva neaktivní výstupy (pro případné rozšíření inteligence)

 

Jeden je jako otevřený kolektor tranzistoru do přímého zatížení 100 mA  a jeden releový.

Reléový výstup je dvou kontaktní a jeden z kontaktů je zapojen na +12V , takže při aktivizaci tohoto výstupu se pošle na výstupní svorkovnici +12V  a paralelně s ním spíná i druhý kontakt relé, který je vyveden na svorku a lze sním spínat cokoli jiného do 230V / 2A.

Soumrakový snímač

Toto je srdce celého zařízení a díky některým aktivním chovatelům, co mi předávají své zkušenosti s dvířky lze vychytávat mouchy a provádět s jejich pomocí update prográmku dvířek k jejich spokojenosti.

 

Jak je již všem asi známo řídící desky jsou osazovány programovými přepínači pro doladění zavírání dvířek dle stanoviště.

 

Vzhledem k tomu, že každé stanoviště má své specifické světelné podmínky a když se k tomu přidají přírodní podmínky podzimního stmívání , které je  velice rychlé a drůbež je zvyklá se flákat venku, bylo nutno provést korekce zavírání.

 

Posouvání zavírání dle soumraku se tedy moc neosvědčilo, proto bylo nahrazeno časovým zpožděním.

Co to tedy znamená?

 Svolávání slepic ve dvou fázích a konečné zavření zůstává na na stejné úrovni jen se programovými spínači oddaluje zavření po 15-ti minutách což představuje až + 45 minut později než je v P1 která uzavírá na dané hladině soumraku.

Každý program co odsouvá časově zavření dvířek v polovině odpočtu dává velmi krátkým akustickým signálem ( 50 msec. pípání) nevědomost že uplynula polovina času z odsunu zavření.

 

Jak nastavuji hlavní hladinu zavření do P1?

 

Pokud mi chovatel dá indicie o čase, kdy drůbež se odebírá na kutě, světové straně na které budou dvířka, jejich umístění (namontování – u zemně výška od zemně )  a podklad ke kterému směřuje soumrakové čidlo  ( hliněná podlaha –dřevěná podesta u žebříčku…)

A podle těchto indicii se dá nastavit základní zavírací hladina. Toto zavření lze pak i aktuálně zaslat za pomocí servisního GSM telefonu přímo chovateli na telefon, aby si zkontroloval správnost hladiny uzavření. Korektnost tohoto uzavření je také podmíněna stejným počasím na obou stranách…Vše se vším souvisí….

 

Nejjednodušší  nastavení ,  jsou na stanovišti ty , které osobně navštívím.

Blokace teplotou

Blokace dvířek při mrazivých dnech je také možno nastavit pod čtyřmi různými programy spolu s indikací modré led, která se rozsvěcí při blokaci dvířek zadané teploty programem.

 

Manuální ovládání

 

Se, neliší od ostatních konstrukcí. Má přednost před elektronikou a slouží k servisním účelům, nebo dřívějšímu uzavření ,  nebo otevření dvířek.

V případě ponechání sepnutého manuálního ovládání,  nelze použít GSM ovládání

 

To znamená, že dvířka zůstanou v dané poloze a GSM nemá nadřazenou funkci pro další pohyby.