Zde naleznete konečně mé dvířka s info a ovládáním na Web - mobil (ve výrobě.....)

 

Soumrakový spínač

 

Toto zařízení je nejdůležitějším a zároveň nejslabším článkem konstrukce a přitom neodmyslitelnou součástí…(hodiny jsou za prd)

Nejdůležitější je správné umístění čidla, aby nebylo  osvětlováno. Mnozí z vás zcela jistě máte to štěstí, že je kurník na konci zahrady někde v koutě, kde je v noci tma jak v pytli.

My však to štěstí nemáme a cca 8m od kurníku je veřejné osvětlení a navíc je kurník obklopen domy s bílou fasádou, což je jako soumrakový spínač umístěný mezi zrcadly a zasvítit baterkou na ně.

Tak takhle to vypadá u nás a uvést do bezproblémového provozu soumrakový spínač dá fušku.

Děly se velice zvláštní věci,na které bych v normálním provozu (jsme bez slepic…čekáme na jaro ) asi jen tak lehce nepřišel a díky akustické indikaci zavíraní dvířek jsem hned první večer přišel na to, že což ně tak…

Stávalo se, že dvířka se snažily zavřít I když byly už dávno zavřené. V podstatě by to nevadilo do doby než by vznikl poruchový stav, a to nedojetí na koncový spínač zavřených dvířek. Pak by se mohly znova natočit vzhůru a problém by byl na světě..

Bylo nutno sledovat co se děje, když se to děje. Vzhledem k tomu, že byl Únor a venku jen tak stát bylo by za trest, vložil jsem do rozvaděče USB servr a tím mohl  z pohodlí a teploučka domova sledovat na PC co se děje,  když se to děje… ¨

A hned po prvním západu, jsem byl v obraze. Soumrak a hodnoty na arduinu byly v pořádku do doby, než se rozsvítilo veřejné osvětlení a s přibývajícím soumrakem (tmou )byly hodnoty horší a horší. Jako na houpačce a proto se stávalo, že zavření dvířek se opakovalo.

Mnozí se pozastavíte nad tím jak je možné že se opakuje zavření když se dvířka neotevřely…

Vysvětlení pro zvídavé je jednoduché.  Můj soumrakový spínač se liší od standardně prodávaných tím, že si lze umístit zavření a otevření dvířek kde zrovna chci.

Pro lepší představu ….. vezměte si provázek o nějaké délce, což bude představovat  den od  první tmy po raní světlo.

Zde si lze libovolně umístit uzlíky, které budou představovat povely pro dvířka dolů a nahoru. Řekněme, že  levý uzlík je  povel dolů….

Pokud uchopíte provázek a druhou rukou jej sevřete mezi prsty a pojedete po něm do leva simulujete soumrak…po přejetí levého uzlíku prsty vyšlete povel pro zavření….

Pokud se vrátíte zpět s prsty mezi uzlíky nic se neděje….ale pokud zase pojedete přes uzlík do leva opět vyšlete signál pro zavření dvířek….

 

Takže to tak nějak funguje.

 

Kopie výpisu hodnot z čidla

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1015

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1012

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1005

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1001

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 986

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1023

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1022

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1014

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1005

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1001

Ze senzoru SOUMRAKU je hodnota: 1020

 

 

Tady lze vidět že během 22 minut jsou 2 pokusy o znovu zavření...

 

Otevření se takhle již neprojevuje, jelikož náš pomyslný uzlík je  tak vzdálený, že se tyto výkyvy světla nedějí.

Proto, bylo třeba tomuto opakování zabránit.

Takže jsem prošel zkouškou vědomostní zdatnosti a do svých nových návrhů  řízení jsem zakomponoval i tuto možnost problému, která to odfiltruje .

A opět se mi potvrdilo, že není jen tak jednoduché použít všude soumrakový spínač,a taky mi docvaklo proč jsem s továrním soumrakovým spínačem měl problém v určitých ročních obdobích na tomto stanovišti.

Motor

 

Při svých konstrukcích  jsem začal poznávat nepoznané a díky vaším požadavkům na výrobu jsem byl nucen motory silně lustrovat. Není motorek jako motorek a již podle sluchu při jeho otáčení, lze poznat  jestli v sobě neskrývá závadu. Ideální je si přímo na místě I změřit proud, který jim prochází.

Ne každý napohled  krásný motorek je v dobré kondici..spíše naopak ty co jsou nejvíce zaneřáděny, jsou v pořádku, což je svým způsobem logické, protože  čistý motorek od stěračů je podezřelý a je předpoklad, že ho měl někdo už vytažený z důvodu nějakého problému.

 

Dále  je pak i směrodatná jeho váha…nezasvěcený nepozná… šizení materiálu se dostalo i sem do škodovácké výroby u určitých ročníkových  vozů.