Automatická dvířka pro zapáleného chovatele slepic

                                      

                           z Postřelmova

 

Tyto dvířka jsem montoval v nádherném prostředí Postřelmova, kde je slepičí ráj. A nejen ten slepičí, ale každého  zvířete, které vlastní pan Jiří.

Líhně jsou u něho samozřejmostí a čistota kolem takového množství chovaných zvířat je obdivuhodná a musí se smeknout klobouk.

 

                                   Opravdový ráj.

          Problémy a řešení po 11-ti dnech funkce

 

Během 11-ti dnů se vyskytla konstrukční nevhodnost dvířek do daného chovného prostředí a špatného umístění při montáži  (které se nedalo předvídat), proto bylo nutno provést malé úpravy.

Tyto dvířka nebyly (zatím pokud je mi známo) montovány tak nízko nad zemí a podestýlka ze slámy, to bylo jedno z nejhlavnějších problémů…

Jak můžete shlédnout na videu stačil pouhý kousek slámy mezi dvířky a byl problém na světě.

Proto bylo nutno vyříznout spodní díl rámku, aby se zamezilo těmto chybám.

Při výrobě byl kladen hlavně důraz na těsnost, což přineslo potíže už se zmíněnou podestýlkou.

Tato úprava je určitě vhodná pro vzdálený chov s kombinací jednoduchých konstrukcí kurníku a slámové podestýlky, kde není požadavek na těsnost.

Jinak v opačné verzi na těsnost, by bylo třeba zajistit už při výrobě kurníku (viz.můj případ), aby se podestýlka a nečistoty nedostávaly ve velkém množství do rámečku dvířek (schod před dvířky,přepážka,dlouhý žebříček.....).

Dále je nutno si uvědomit, že je pro spolehlivost automatu důležité dodržovat cyklus čištění.

Tyto dvířka neřeší to, že už se chovatel se nemusí  starat o zavírání , otevírání a čistotu kolem nich.....

S tímto zařízením je třeba zavést i nové návyky.

 

Na druhou stranu mi jako výrobci, tyto problémy přinesly nové poznatky,které zužitkuji v další výrobě...