Protože tato stránka vznikla díky panu Petrovi, přikládám i jeho fotografie stanoviště.

Záznamy: 1 - 6 ze 6

          Automatická dvířka kurníku se solární energií,

                             pro pana Perta

 

Představuji Vám další z možných variant automatických dvířek kurníku, které si dle svých představ zadal pan Petr.

V telefonickém rozhovoru došel pan Petr k logické úvaze, proč investovat do těchto dvířek. Jak mi sdělil, po X letech zapomněl zavřít na noc kurník a ráno celý jeho ceněný chov byl vyvražděn kunou.

Jelikož jak to tak bývá, kurník je v nejvzdálenějším prostoru pozemku a není k němu přívod elektrické energie. Takže bude tento automat napájen ze solárního monokrystalického panelu  o výkonu 12V/10W.

Požadavky na systém:

-         soumrakový spínač

-         solární panel 12V/10W

-         solární regulátor nabíjení

-         akumulátor 7-12Ah

-         vlastní mechanika dvířek

 

Jak navrhnout solární elektrický systém?

Nejdříve je třeba zjistit, kolik každý komponent  spotřebovává elektrické energie a dále si sám stanovit jakou energetickou rezervu bude potřeba pro potencionální nepřízeň počasí. ( většinou však rozhodne cena baterie )

V našem případě budeme počítat cca 4 dny bez jakéhokoliv přísunu elektrické energie z panelu.

 

Příkony komponentů:

Soumrakový spínač:              noc 12hod.          4,32W

                                                den  12hod.          2,5W

Motorek funkce                       8 sec.                   1W

Solární regulátor                    24hod                  2,2W

 

Celkem za den                        cca                      10,02W  

 

Baterie                                7Ah x 12V = 84W

 

Dny bez energie                84W : 10,02W = 8,3 dny

 

Takže podle matematiky to dělá 8,3 dny zálohy.

 

S číslem 8,3 dny však nemůžeme opravdu počítat, jelikož se mohou objevit přirozené ztráty, což je snížená kapacita baterie stářím,teplotou apod. Takže je možné, že se dostaneme na optimálních 5,5 dnů.

V případě nedostatku energie je možné baterii nabít běžnou nabíječkou nebo posílit systém dalším solárním panelem. Je samozřejmostí, že v letním období budou bohaté přebytky a na vrcholu zimy bude tento systém „tak tak dýchat“. Tak jako u předchozí verze budou dvířka blokovány termostatem při teplotách bodu mrazu.

Celý systém bude velice jednoduchý, bez jakýchkoliv elektronických bezpečnostních prvků (jištění samozřejmostí), aby mohl pracovat s co nejmenšími nároky na elektrickou energii.

 

Vlastní popis  zařízení

 

Jak lze vidět na konstrukci dvířek se nic nezměnilo….Tato výroba je zajímavá  pouze svou relativně nízkou spotřebou energie, která je získávána ze solárního panelu.

Ovládání dvířek

Termostat na dvířkách opět blokuje v mrazivých dnech jejich otevření. Tento termostat je možno nastavit individuálně v rozmezí  +30 -30°C hystereze termostatu je cca 2°C.

Dvířka lze ovládat i manuálním přepínačem na boku krabičky s termostatem. Funkce je hlavně servisní a lze kdykoliv dvířka nuceně otevřít nebo zavřít,nebo zcela vyřadit z provozu (poloha přepínače uprostřed).

Elektrická výbava

Baterie je použitá olověná gelová, tedy bez údržbová. Podle zkušeností je její životnost možná 5-6 let. Regulátor LS0512 je vcelku inteligentní zařízení na kterém lze nastavit 3 typy baterií, měří napětí na baterii (indikace 4x led) umí odpojit baterii od systému, když se odebírá vyšší proud než 5A po dobu cca 3-4 vteřiny. Po dalších 4 vteřinách opět baterii vloží do systému.

Je zkratu vzdorný a hlídá si polaritu bez toho, aniž by se poškodil a všechny chybové stavy hlásí pomocí indikačních led diod.

Jištění je provedeno 2A jističem pro snadnou optickou kontrolu při poruše.

Celý elektrický systém i s baterií je vložen do proskleného rozvaděče, kde je možno sledovat všechny vizuální informace, které zařízení poskytuje.

Soumrakový spínač byl individuálně upraven pro napětí 12V a na jeho spolehlivosti a citlivosti to není poznat. Jeho citlivost lze samozřejmě nastavit na požadovanou mez.

Jedinou nevýhodou je nízký čas reakce na změnu. Proto jak jsem před stavbou upozornil, je třeba umístit soumrakový spínač do míst kde nedochází v nočních hodinách k hraničním změnám osvětlení.(průjezdy aut a následný osvit spínače, veřejné osvětlení, nebo lampička s pir čidlem….)

Solární panel

Solární panel doporučuji umístit v úhlu 65°   /  … na pozici slunce 12-13 hodiny zimního času tedy 13-14 hodina letního času.

Je to z důvodů, že v létě je dostatek slunce a i globální světlo stačí pokrýt spotřebu energie dvířek. Oproti zimě kdy se většinou vyčasí dosti pozdě a na vrcholu zimy je ta 12-13 hodina nejvýkonnější a pokud je zařízení umístěno na stanovišti, které v zimě má dostatek sněhu, lze nabrat tuto energii i odrazem od sněhové pokrývky.

 

Věřím, že tato investice panu Jiřímu přinese klid, trochu svobody a delší spánek :-)

A na dvířka bych nalepil pro kunu smajlíka se zdviženým prostředníčkem......

 


Dále bych chtěl poděkovat za příkladnou komunikaci a foto dokumentaci stanoviště, podle které šlo vyrobit zařízení takříkajíc na míru...