Po 2. roce chovu 2014

 

      Uplynul další rok a je čas bilancování

 

V uplynulém roce jsme opět zvyšovali neplánovaně počet slepic. Jelikož se jedné slepici u nás nelíbilo a někam odkráčela a nenechala ani dopis na rozloučenou. Druhá zase utekla přes plot a náš pes jako správný hlídač slepičku chytil mezi packy a čekal, až si pro ni příjdem. Bohužel nikdo nebyl doma a tak po několika násobné hádce psa a slepice se pes neudržel a prostě ji zakousl. ( celý tento incident byl zaznamenám na kamerovým systému)

Takže jsme doplnili o dalších 6 kusů.

A jak je vidět na grafu nové doplnění se odrazilo na snůšce než došlo k přijmutí nováčků do skupiny.

Další neplánované doplnění o jeden kus přišlo v prosinci, zafungovali jsme jako útulek pro nějakou zatoulanou slepičku,kterou nám přivezl známý. A pokud mohu říci, nikdy bychom už to neudělali, doplnění o jednom kusu.

Tato slepice i když je konstrukčně největší je zatím ostatními silně odmítána ( takovou nevraživost u skupinového doplnění jsme nezaznamenali)

 

Dále nás potkalo tak zvané přepeřování, které mělo také za následek  výrazný pokles snůšky.

Jsou různé recepty jak toto přepeřování urychlit a docílit zpětné výkonnosti.

Jelikož jsme nešli do chovu slepic s prioritou výdělku, tuto situaci jsme výraznějšími akcemi neřešili, pouze se zvýšil přísun vitamínů.

 

Opět celou tuto přepeřovací událost lze vidět v grafu roční snůšky (nezapomeňte vzít v potaz počet slepic k poměru roku 2013)

 

Chování kurníku jako stavby

 

Po třetím zimním období (pouze dvě zimy jsou aktivní) je konstrukce v bezvadném stavu a stav OSB desek v interiéru po předchozí náročné zimně je stabilizovaný.

Jak je možno vidět na fotografiích spoje jsou v opravdu perfektním stavu.

 

Přisvěcování

 

Mohu zodpovědně prohlásit, že přisvěcování na zvýšení snůšky nemá vliv.

Za celou dobu nebylo zaznamenáno že by v přisvěcování bylo sneseno vajíčko.

Přírodu zkrátka neošidíme. Dle mého názoru pokud by chov neznal venkovní výběh, zcela jistě by efekt osvětlení měl význam.

V našem venkovským chovu se při tomto osvětlení provádí pouze probíraní peří a rozjímání…. 

 

Podestýlka

 

Jako podestýlka se osvědčily bezkonkurenčně hobliny. Je mi zcela jasné, že ne každý má přístup k tomu to druhu podestýlky. Ale pokud je ta možnost jen doporučuji. Nejlépe je podestýlat na trusníky hoblinami z měkkého dřeva, které jsou schopny velmi rychle absorbovat vlhkost z trusu. Pokud podestelete bukem či dubem, tak jeho nasákavost je velice slabá a při chůzi slepic po hoblinách z tvrdého dřena se lámou a stává se z nich prach.

Dále pak používám jemný prach od pily ze stolařství, který sypu před kurník hlavně v době po dešti kdy je spousta bahna. Jde jak o bezpečnost (ne jednou nastal dosti nepříjemný pád na bahně) tak i slepičky se dokážou vydovádět v tomto čistém posypu.