Stabilizovaný zdroj nejen do solárního systému

 

Zde popsaný stabilizovaný zdroj je v mém případě velice často vyráběn pro svou vysokou spolehlivost a možnost napájet zařízení jak o vysokém tak nízkém výkonu.

Svou vnitřní elektronickou pojistkou chrání napájené zařízení proti nežádoucímu napětí na výstupu.

Kde jsem již použil tento stabilizátor?

Profesionální radiostanice, napájení notebooku, napájení malých PC, rádia, TV v kamionech, externí disky, nabíjení ručních akumulátorových vysavačů……

Jeho využití je opravdu široké a odběr na prázdno je pouhých 25mA.

Doma je tak rozšířen, že netoužím po jiném zapojení, už jen z důvodů případné opravy. Tak znám perfektně jedno zařízení a nemusím v případě poruchy hledat nebo přemýšlet o co v daném zapojení jde.

Proto k tomu to základu stabilizátoru přidávám upgrade podle druhu spotřebiče a hlavním cílem je odbourat tak zvané standby.

Základní verze stabilizátoru 12 – 14V

 

Jeho vstupní napájení může být v rozmezí 14- 30V pro stabilizaci 12V.

Proudově v základu výkonového tranzistoru BD 912 může téct 10A. Po výměně, za jiný typ i více. V obou případech je nutno pro tento tranzistor volit dobré chlazení lze použít i aktivní, pak se celé zařízení zmenší.

Stabilizované napětí lze do určité míry přesně nastavit trimrem P1 12 - 14,5V  přes známý stabilizátor 7812, horní mez určí vstupní napájecí napětí.

 

Napěťová pojistka

Výstupní napětí je hlídáno napěťovou pojistkou, kterou lze přesně nastavit pro dané používané napětí s přesností +0,3-0,5V.

Někdy však velice přesné nastavení pojistky rovnající se výstupnímu napětí může přinést potíže při zapínání stabilizátoru a tím může docházet k zkratování výstupu a přerušení pojistky.

Hlavní hlídač výšky napětí se skládá z D1 ZD 12V , D2, D4 zapojené v závěrném směru tím přidávají zenerové diodě 1V navíc, takže jsme na 13V  R5 přidá další cca1V takže se pojistka může pohybovat mezi 14-14,2V podle provedení součástek pokud se napětí na výstupu stabilizátoru vyhoupne na nastavenou mez, začne téct zenerův proud a v uzlu R6,R5,C2 se vytvoří impulz pro nahození tyristoru T2, který při svém sepnutí zkratuje výstupní svorky a následně se přeruší pojistka na vstupu napájení stabilizátoru. Proto je třeba volit dostatečně proudově odolný tyristor, aby při zkratování výstupních svorek sám sebe nezničil .

C3 je důležitý kondenzátor pro elektronickou pojistku nesmí být menší než 1000 mF, pokud by se tento kondenzátor neosadil, elektronická pojistka při zapnutí stabilizátoru nekompromisně spustí svou funkci a bude se přerušovat vstupní pojistka napájení.

Jinak řečeno tento kondenzátor pohltí prvotní napěťový náraz a pomalu dorovná svým nabitím napětí na požadovanou mez.

Pokud by někdo, volil větší kapacitu, není to na škodu spíše naopak…

Při pozorné výrobě zcela jistě nebude problém s oživením. Výhodou je laboratorní zdroj s proudovým omezením, lze jim krásně nastavit elektronickou pojistku v systému vrabčí hnízdo a pak tuto sestavu vložit do DPS (Deska Plošného Spoje). Po osazení lze opětovně vyzkoušet elektronickou pojistku regulovaným zdrojem. Připojíme DPS výstupními svorkami na regulovaný zdroj a pomalým zvyšováním napětí najdeme hraniční funkci elektronické pojistky. Na rafice nebo displeji zdroje uvidíme, při jakém napětí vzniká reakce pojistky.(zkratování regulovatelného zdroje). Pro novou kontrolu je třeba odpojit desku od zdroje snížit napětí na zdroji a pak znova připojit, aby se tyrystor rozepnul….

 

Stáhnout soubor návrhu   zde