Modul reverzace motorů

 

Výstupy z modulu sledovače budí můstek s tranzistory MOSFET IRFZ44 a IRF4905. Do středu můstku se připojuje stejnosměrný motor. Protože motor i řídicí obvody mají společné napájení, je obvod použitelný zhruba do 30V. Maximální proud tranzistorů IRFZ44 je sice 49A, ale proud motorem je omezen spíše proudovou zatížitelnost í desky spojů. Tu lze zvětšit připájením tlustšího vodiče na spoj. Obvod nemá žádné nastavovací prvky, takže by modul reverzace motorů by měl při pečlivé práci fungovat na první zapojení.

 

Původní autor: AR_ročník_2005_číslo10_strana_14

                    

 

Stáhnout soubor návrhu  zde